partisamarbete

Vem är regeringsfäig?

Den nya frontlinjen mot Sverigedemokraterna ligger nu utanför Rosenbad, vid regeringskansliet. Ska partiets företrädare släppas in i maktens heligaste korridor...