Förr ville ”finborgerliga” liberaler inte samarbeta med nya konservativa partier. Nu har liberaler ingått regeringssamarbete med dem på flera håll, senast nu i Nederländerna.

KOMMENTAR. Det är folkstyre på riktigt. Väljarkåren i många europeiska länder är trötta på de gamla partiernas inkompetens och ovilja att ta itu med kriminalitet och invandring – som till stor del hänger ihop.

Därför har väljarna röstat fram de nya partierna som vuxit sig riktigt stora. I Sverige är Sverigedemokraterna näst största parti, likaså gäller för Sannfinländarna i Finland. Och Geert Wilders Frihetsparti i Nederländerna blev allra störst i landets senaste parlamentsval.

Inse realiteterna eller bli maktlösa

I takt med att folket sluter upp bakom dessa nya konservativa partier tvingas de gamla partierna inse realiteterna. Man kan inte nå makten utan att samarbeta med dessa partier, som man ser som sina konkurrenter och som man egentligen inte vill samarbeta. Men man kan inte vara för ”fin” längre, iallafall inte om man vill ha makt.

Centerpartiet i Sverige har sagt att man vill ha Liberalerna uteslutna ur den liberala gruppen i Europaparlamentet. Men man måste då också kräva uteslutning av Svenska folkpartiet i Finland som sitter i regering tillsammans med Sannfinländarna. Danska liberala partiet Venstre var länge i regeringsställning tack vare Dansk folkeparti. Och nu går VVD, det liberala partiet i Nederländerna, in i regeringssamarbete tillsammans med Gert Wilder.

Det är naturligtvis befängt att hålla en rågång mot de nya partierna som växer tack vare att demokratin fungerar och väljarna kan visa att man inte tror på de gamla partierna längre.

Gilla läget, är det som gäller för de gamla partierna.

Ju förr de inser det, desto bättre. Länder där gamla partier finner samarbetsformer med nya partier står starkare inför framtiden.

Ny regeringskonstellation i Nederländerna

I denna anda har nu ett avtal om regeringssamarbete slutits mellan Wilders parti och det liberala VVD.

Avtalet har rubriken ”Hopp, mod och stolthet” och det stipulerar strikta åtgärder mot asylsökande, slopar familjeåterförening för flyktingar och andra åtgärder för att minska invandringen.

”Personer utan giltigt uppehållstillstånd ska utvisas i så hög grad som möjligt, även med tvång”, står det i det 26 sidor långa dokumentet.

*

Se mer: Politico i New Dutch government drives wedge through EU liberals, ABC News i The Netherlands veers sharply to right with new government, G-P i Europas liberaler försöker navigera i en förvirrad tid.