Eleverna utsätts för islamistisk radikala budskap och riskerar att rekryteras till våldsbejakande miljöer. Därför stängs den hårt kritiserade Vetenskapsskolan i Göteborg. Det har Skolinspektionen beslutat enligt ett offentliggörande under måndagen.

Grundaren och tidigare rektorn Abdel Nasser El Nadi hölls i förvar av Säkerhetspolisen i våras eftersom han utgör hot mot rikets säkerhet. Även om han sålt skolan och bytt namn till Safirskolan, är inte Skolinspektionen övertygad om någon ändrad hållning i verksamheten.

– Skälet är att vi har gjort en bedömning att den nya ägaren inte intar en helt självständig ställning till den tidigare ägaren, säger Skolinspektionens jurist Johan Kylenfelt till GT.

Enligt Säkerhetspolisen riskerar eleverna på skolan ”utsättas för radikalisering och rekrytering till miljöer som accepterar våld eller grov brottslighet som metod för politisk förändring”.

Sverigedemokraterna har genom Jörgen Fogelklou, som sitter i kommunstyrelsen för Göteborgs stad, krävt att skattepengar inte ska gå till skolan.

Något som majoriteten i kommunstyrelsen ställde upp på i förra veckan.

– Det är oerhört glädjande att samtliga partier i Göteborg, både i media och i kommunstyrelsen, besinnat sig och nu följer Sverigedemokraternas initiativ om att stänga ner verksamheten. För oss går säkerheten för stadens barn före islamistiska terroristers välmående, sa kommunalrådet Jörgen Fogelklou (SD) i en kommentar till SVT.

I mediegranskningar har GT tillsammans med stiftelsen Doku.nu kunnat avslöja missförhållanden inom skolan. Bland annat har återvändare från terrorstaten IS fått anställning vid skolan, i flera fall som lärare, efter återkomsten till Sverige.

Så sent som i september avslöjades att det på personallistan som den nya ägaren lämnat in till Skolinspektionen fanns flera av återvändarna kvar.