Regeringen säger nej till att utreda slöjförbud i förskola och grundskola. Slöjor är välkomna. Socialdemokraterna tänker inte agera emot dem.

– Det är ett väldigt stort steg att tvinga kvinnor som vill ha slöja att ta av den, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till DN.

Även om slöjan skulle vara en del av ett hedersförtryck är inte ett slöjförbud lösningen, anser Ekström. Hon är alltså inte övertygad om att det är så.

I januariavtalet mellan regeringen och Centern och Liberalerna finns beskrivet att skolans arbete mot hedersförtryck ska stärkas. 

 – Erfarenheten visar att unga flickor och pojkar som är offer för hedersvåld eller förtryck ofta vänder sig till sin lärare, kurator eller skolsköterska. Jag vill att skolan ska vara en trygg miljö dit elever som råkar ut för det här vedervärdiga förtrycket kan vända sig med förtroende, säger utbildningsministern.

Visserligen ska läroplanen gälla lika för alla flickor. Man ska inte ha en sorts jämställdhet för flickor med en religiös åskådning och en annan för flickor med en annan religiös åskådning. Men Ekström menar att valet av klädsel är en individuell handling, det är något en elev i stor utsträckning bestämmer själv. 

Ekström gör slöjan till ett eget val. Hon har inget att säga till dem som menar att det finns ett tvång i muslimska grupper mot flickorna att bära slöja.

Hon får frågan om det ändå skulle vara så att flickor tvingas.

– Om flickor pressas att använda slöja mot sin vilja så vill jag se hårda tag mot dem som pressar, inte mot de utsatta flickorna, säger Anna Ekström.

Men i nästa andemening säger hon att det är ”otroligt svårt” att åtgärda dem som pressar. Hon har inga förslag på hur det tvånget ska bemötas.