Inför nästa möte med kommunstyrelsen i Göteborg lägger kommunalrådet Jörgen Fogelklou (SD) förslag om att kommunen ska ställa sig bakom en skyndsam stängning av Vetenskapsskolan som visat sig anställa IS-krigare och vars förre ägare anses utgöra hot mot rikets säkerhet.

Det har framkommit flera graverande uppgifter om hur Vetenskapsskolan, som nu heter Safirskolan, har kontakt med och anlitar extrema islamister i verksamheten.

Skolan har sedan den startade 2009 fått ut nära 240 miljoner kronor av skattemedel.

Inför nästa kommunstyrelse den 20 november lägger kommunalrådet Jörgen Fogelklou (SD) ett yrkande där han föreslår följande beslut:

”Kommunstyrelsen ställer sig bakom att Göteborgs Stad gör en hemställan till Skolinspektionen att skyndsamt stänga alla skolor och underverksamheter som har kopplingar till Vetenskapsskolan/Safirskolan.”

I yrkandet påpekas att när rektorn Abdel Nasser El Nadi sålde Vetenskapsskolan i Göteborg förband sig den nya ägaren att betala 250.000 kronor varje månad till hans bolag. Avtalet innebär att 500 kronor från den elevpeng som skattebetalarna ger för varje elev på skolan kommer betalas ut till bolaget fram till den 1 januari 2028. Det framgår av köpeavtalet och de intervjuer som Skolinspektionen gjort i utredningen av skolans nya ägare.

Den salafistiska jihadismen växer och utövar påverkan i Sverige och i Göteborg. Predikanter uppträder i moskéer, föreningar och på föreläsningsturnéer där antidemokratisk inriktning predikas. Liksom hederskultur, könssegregering, antisemitism, homofobi och påtryckningar att inte umgås med icke-salafister. Detta utgör grund för att inte skattemedel ska gå till att finansiera verksamheten.

*

Se mer i Samtiden: En femte islamist har tagits i förvar av Säpo (17 maj 2019), Vetenskapsskolan hade avtal om att islamisk lag ska gälla (15 okt 2018), Skola med islamistiska kopplingar (10 okt 2018), Skollagen skyddar inte svenska värderingar (3 mars 2018)