ISLAMISM. Avslöjandena och kritiken har haglat mot friskolan Vetenskapsskolan i Göteborg. Nu avslöjas även att skolan tidigare hade ett avtal om att det var islamisk lag som gäller. Det uppger SR Kaliber i en granskning.

Den omdiskuterade och kritiserade Vetenskapsskolan i Göteborg hade ett tidigare ägaravtal som påstås föreskriva att islamsk lag gäller i verksamheten, enligt SR Kaliber. Bara personer med rätt egenskaper enligt islamsk lag får äga aktier i bolaget och ledningen av arbetet ska etableras enligt ”den islamska rättens grunder”.

Det här betyder att den islamska traditionen skulle ha företräde när det gällde den värdegrund som skolan arbetar efter, exempelvis i frågor om att bära slöja och att flickor och pojkar inte ska bada tillsammans, har en tidigare ägare skrivit i en domstolsinlaga från 2015.

Skolans ägare och VD Abel-Nasser El-Nadi uppger att ägaravtalet och det som nämns om islamsk lag aldrig har gällt hur undervisningen ska bedrivas, utan handlat om hur bolaget som äger skolan skulle skötas vid exempelvis tvister mellan ägarna.

Allvarligt
Forskningschef Magnus Ranstorp, expert på våldsbejakande extremism vid Försvarshögskolan, tycker uppgifterna är allvarliga.

– Nej, jag kände inte till det här avtalet, men det stärker ju bara caset mot skolan. Att det strider mot skollagen och läroplanen och den värdegrund vi har i det svenska samhället, säger Magnus Ranstorp.

Jihadistrekryterare
Nyligen avslöjade Doku att skolans VD Abdel Nasser El Nadi enligt Säpo hör till landets två tusen våldsbejakande islamister. Han är dessutom känd som rekryterare av jihadister som arbetar för terrororganisationer som IS, något El Nadi själv nekar till.

Vetenskapsskolan uppges dessutom vara starkt bidragande till den stora mängd jihadistresenärer som rekryteras i Göteborg.

Försvarshögskolans färska studie visar även att El-Nadi har starka kopplingar till den salafistiska miljön i Sverige.

Religiösa inslag
Vetenskapsskolan har upprepade gånger fått kritik av Skolinspektionen och kommunen, bland annat för att skolans undervisning och verksamhet haft religiösa inslag, trots att den ska vara icke-konfessionell. 

Bara i år har Skolinspektionen kritiserat skolan bland annat för undermålig undervisning i idrott och hälsa, samt sex och samlevnad. Flickor har fått lära sig att de ska ha slöja och inte vara offentliga. I somras krävde Skolinspektionen att bön på lektionstid i en förskoleklass skulle upphöra.

Islamism
Skolan har också varit i konflikt med Göteborgs kommun som bland annat har polisanmält den för att ha tagit emot skolpeng för elever som varit bosatta i utlandet, skriver GP redan 2016 och tar även upp iögonfallande kopplingar till islamism.

Sven-Erik Berg, en av Vetenskapsskolans rektorer, hävdar att avtalet inte har påverkat skolans verksamhet. Han säger även att Skolinspektionens kritik är åtgärdad samt att skolan inte är religiös utan vilar på läroplanen och skollagen.

Får fortsätta
Men trots både rekryteringsverksamheten av terrorister och pedagogiska brister i undervisningen får Vetenskapsskolan ändå fortsätta i El Nadis regi.

Skolan har vuxit de senaste åren och har idag cirka 400 elever från förskoleklass till årskurs 9. Den skattefinansierade skolan omsatte förra året nästan 40 miljoner kronor.