Borås stad överklagar till Högsta förvaltningsdomstolen för att få muslimska friskolan stoppad, men i Sverige står sig svenska värderingar svaga. Islams läror får skolor gärna predika.

Rektorn Abdirizak Waberi vid Römosseskolan i Göteborg är känd för sin ideologi om könsapartheid. Nu ser det ut som att han och Föreningen islamiska skolan får tillstånd att öppna ny friskola för 500 grundskoleelever också i Borås, eftersom varken de rödgröna eller allianspartierna värnar svenska värderingar i skolan.

Waberi har slagit fast att syftet med skolorna är ”utbildning baserad på islamiska principer”. Vilka dessa är har han förklarat i intervjuer. I Dokument Inifrån (SVT 2009) säger han att han ”definitivt” vill leva i en muslimsk stat där Koranen och profetens traditioner styr, att ”vi tar inte kvinnor i hand” och att det är ”totalt förbjudet” att ha sex mellan pojkvän och flickvän.

Återkommande genomför han därför i skolorna Korantävlingar med recitation inför kameror och föreläsningar med budskap om att kvinnor ska ”klä sig enbart efter Guds önskan”.

I sin överklagan om tillstånd att starta ny skola har Borås stad bifoga intervju med Waberi i RFSU:s tidning Ottar. Han medger där att skolan undervisar om att mannen enligt Koranen får ha flera hustrur. På frågan om skolan följer värdegrunden för svenska skolan, svarar Waberi, ”Vad är värdegrunden?”

Kontrollen av skolor är undermålig och tandlös. Skolinspektionen riktade i januari föreläggande mot Vetenskapsskolan i Göteborg, driven av Abdel Nasser El Nadi. Skolan tillämpar könsuppdelning i klassrummet, förbjuder dans och någon sex- och samlevnadsundervisning genomförs inte. Av elevintervjuerna framgår att man under lektioner ”pratat om hur flickor ska vara, att tjejer ska ha sjal och att tjejer inte ska vara ‘offentliga’ och att ‘man inte ska visa upp sig när man är tjej”. Inspektionsrapporten visar att många föräldrar vill ha sina barn i en skolmiljö som inte bygger på svenska värderingar, utan på islam.

På senare tid har det pratats mycket från de etablerade partierna om att de nu plötsligt vill värna svenska värderingar, efter att under årtionden hävdat att någon svensk kultur inte finns. Men bakom pratet finns fortfarande en verklighet där det svenska inte existerar i skolor finansierade med svenska skattemedel.

Att islamister vinner domstolsprövningar om skoletableringar, trots att det står klart att undervisningen förbereder eleverna för ett muslimskt samhälle och inte ett svenskt, västerländskt samhälle, visar att det är multikulturalismen som regerar i de etablerade partierna. Så mycket är det nya pratet om svenska värderingar värt i praktiken.

På detta sätt slits Sverige isär. Segregeringen ökar. Motsättningarna växer.