Under torsdagen tog Säkerhetspolisen och Migrationsverket ytterligare en person i förvar ur den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige. Nu sitter fem islamska ledare i förvar.

Det har länge funnits möjlighet för myndigheterna att sätta säkerhetsrisker i förvar, så länge de inte är svenska medborgare. Att Säkerhetspolisen nu metodiskt tar personer i förvar är dock ett nytt mönster. 

Varför polis och migrationsmyndigheter nu börjar agera är ännu okänt. Hemlighetsmakeriet kring dessa gripanden är stor.

Ett skäl till polisens nya metodik kan vara att många IS-krigare, med erfarenheter från en miljö där man utan betänkligheter halshögg, våldtog och mördade civila, nu har återvänt och lever fritt i Sverige. Säkerhetsrisken för svenska folket kan ju inte sägas ha minskat sedan regeringen vind för våg låter hundratals blodbesudlade krigare röra sig i befolkningen.

En annan inte osannolik orsak är att Säkerhetspolisen fått yttre impuls från utländsk säkerhetstjänst om ökad risk mot Sverige. Eller att man genom eget underrättelsearbetet kunnat konstatera att radikaliseringen ökat.

Ännu har ingen av de fem personer som tagits i förvar blivit utvisade.

De fem är kända för att vara ledande radikaliserade islamister med mål att värva fler till saken. Terrorforskaren Magnus Ranstorp känner väl till samtliga.

Det är personer som försökt att ta över olika moskémiljöer. Flera har nämnt i de få rapporter som skrivits om de extrema islamistmiljöerna i Sverige. Flera av dem har varit kringresande imamer. 

– Metoden är att att de skapar inflytande under den viktiga fredagsbönen, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp.

De tagna i förvar ska enligt medieuppgifter vara:

Gävleimamen Abo Raad och hans son
Imamen Hussein Al-Jibury i Umeå
Imamen Fekri Hamad från Västerås. 
Vd:n för muslimsk friskola Abdel-Nasser el Nadi, Göteborg

*

Se mer: Omtalade Gävleimamen har tagits till förvar (26 april), Umeåbo med kopplingar till Gävle-imam tagen i förvar av Säpo (3 maj), Västerås-imamen Fekri Hamad tagen i förvar (8 maj), Säpo har slagit till mot ledare för muslimsk friskola (16 maj), Säpo har slagit till mot Vetenskapsskolans vd (16 maj), Den våldsbejakande islamistiska miljön under press (17 maj)