Otryggheten på skolorna fortsätter att växa. Skolket ökar. Och bråken. Stölderna. Skadegörelsen. Och insatserna för att förhindra brott. Allt större del av skolbudgetarna går inte till undervisning utan till väktare och säkerhetsåtgärder.

Bara i Göteborg satsade skolorna 6,4 miljoner kronor på väktare förra året, rapporterar Göteborgs-Posten.

– Personalen ska inte behöva ha ont i magen när de går till jobbet, säger Peter Granfeldt, säkerhetssamordnare på Göteborgs grundskoleförvaltning.

70 procent av skolorna tvingas höja säkerheten

Sju av tio kommuner har höjt säkerheten vid sina skolor de senaste åren, visar en enkätundersökning som Dagens Samhälle gjort.

Allt oftare är entréerna till skolor låsta. Elever och personal får passerkort med namn och bild, och besökare blir tvungna att anmäla sig i skolans reception. Allt fler kommuner sätter upp övervakningskameror, installerar kodlås och dna-märker stöld­begärlig utrustning.

Orsaken är att problemen med skadegörelse, stölder och bråk mellan elever ökar dramatiskt.

Över 70 procent av kommunerna och flera av de största privata skolkoncernerna har höjt säkerheten vid sina grundskolor och gymnasieskolor, visar enkäten. Nästan hälften av dem planerar dessutom att ytterligare höja säkerheten. 20 kommuner som hittills inte vidtagit några åtgärder uppger att de kommer att göra det.

Föräldrar och släktingar hotar lärare

Elevers föräldrar eller släktingar kan dyker upp på skolan och vara hotfulla mot personalen. Skolorna behöver också kunna avhysa personer som obehörigen uppehåller sig på skolornas område, även när skolan är stängd.

– Vi investerar ju mycket i skolgårdar och lekredskap, som gärna kunde få användas även utanför skoltid. Men vi tvingas stänga igen eftersom folk tränar kamphundar mot gungorna eller har fest och grillar. Vi kan hitta både krossat glas och kanyler, säger en planeringschef kommunal utbildningsförvaltning till Dagens Samhälle.

Lärare utbildas också i hur de ska hantera ett våldsamt angrepp.

– De ska vara mentalt förberedda på att något kan hända och veta vad de själva då kan göra, säger säkerhetschef på privat skolkoncern.

I enkäten uppger skolorna följande skäl till varför man höjer säkerheten:

 • Föräldrar är hotfulla
 • Konflikter mellan elever
 • Hot om skjutningar
 • Anlagda bränder
 • Våld mot lärare
 • Stölder av datorer på dagtid
 • Inbrott
 • Uteliggare sover i skolan
 • Obehöriga på skolans område
 • Stölder ur elevskåp
 • Skadegörelse
 • Tar höjd för risk för väpnat våld
 • Misstänkt drogförsäljning
 • Misstankar om vapen på skolan
 • Våldsbejakande grupper manifesterar utanför skolan
 • Okända personer tar kontakt med elever