TYSKLAND. Efter skandalen med mutor och köpta uppehållstillstånd kommer uppgifter om att fler asylsökande åker på semester i hemlandet. Resorna är fler och mer frekventa, uppger Migrationsverket, BAMF.

Tyska Migrationsverket, BAMF, uppger att det blivit ännu fler fall där asylsökande reser tillbaka till länder de påstår sig ha flytt från. Man uppger att man har blivit medveten genom samarbete med polisen, enligt tysk media.

Migranter som uppger sig vara flyktingar och säger sig ha flytt förföljelse i sina hemländer, åker ändå frivilligt och regelbundet tillbaka dit på semester – med pengar de fått av det nya landets skattebetalare.

Men även om BAMF vet att det finns många fall, för de inte statistik, så att de kan få veta exakt omfattning. Polisen för inte heller statistik, men säger att problemet inte är isolerat, vilket indikerar att det är omfattande.

Tyska myndigheter uppger att det saknas tydliga regler.

Återkalla ansökan
De som har en pågående asylprocess i Tyskland kan när som helst lämna landet, enligt BAMF. Men om de återvänder till sitt ursprungsland under pågående asylprocess, upphör deras uppehållstillstånd i Tyskland och ansökan om asyl ska återkallas.

I höstas blev flera fall kända där asylsökande hade besökt sitt ursprungsland. Arbetsförmedlingen är inblandad eftersom asylsökande får bidrag därifrån. Man måste anmäla en semester, men behöver inte ange destinationen. Man kommer nu att ändra i instruktionerna så att Arbetsförmedlingen ska informera invandringsmyndigheterna.

Inga hinder
Enligt BAMF finns det för närvarande inga lagar som hindrar migranter att resa tillbaka till länderna de har flytt ifrån efter att ha fått beviljat asyl. Några fall kan myndigheten godta, som en nära släktings allvarliga sjukdom.

EU:s regler förbjuder inte en migrant att åka tillbaka till sitt hemland. Trots det menar BAMF att semesterresor kan leda till att Tyskland återtar flyktingstatusen. Förra hösten uppmärksammades i media att många av migranterna som åkt fortfarande fick statliga pengar genom ett välfärdsprogram, vilket ledde till rubriker.

Även Schweiz
Men Tyskland är inte det enda landet där skattepengar används för semesterresor till ursprungsländer. I Schweiz uppges tusentals migranter från Eritrea ha fått bidrag från staten, som man har använt för att åka på semester i Eritrea. Nära 50 000 ansökningar från migranter har beviljats.

EU:s lagar förhindrar samtidigt Tyskland och andra medlemsländer från att utvisa migranter till länder där de hotas av dödsstraff eller tortyr.

Semesterresor från Sverige
I Sverige vet man om problemet med semesterresorna sedan många år.  Men verkar inte låtsas om det. Sedan åratal lyfter exempelvis många avgångar flyg per dag till Irak. Syrier åker på semester och bröllopsresor till hemlandet och berättar om det i tv-soffor.

Liberalernas partiledare Jan Björklund kom igår med ett förslag om att socialnämnden ska ha rätt att belägga familjer med utreseförbud, för att stoppa tvångsgifte och omskärelse. Björklund säger att ”när sommarlovet kommer är det många familjer som reser hem till Mellanöstern och tar med sig sina minderåriga flickor och gifter bort dem”.

Det är allmänt vedertaget att det sker, men inga försök görs att stoppa resorna eller komma med sanktioner, som indragna uppehållstillstånd.