Inför valet försöker Socialdemokraterna ge sken av att de skärpt asylpolitiken. Men ett nej vid asylansökan är inte längre ett nej. Dessutom agerar regeringen för att återinföra permanenta uppehållstillstånd som EU-regel.

Inte nog med att regeringen gör så många undantag för dem som fått avslag på asylansökan att det börjar betraktas som amnesti. I Bryssel är Sverige en aktiv röst för en generösare migrationspolitik i hela Europa. Sverige kräver mängder med lättnader för dem som kommit eller vill komma till Europa. Bland annat driver Sverige att permanenta uppehållstillstånd ska återinföras, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Locktonerna att komma till Europa från Afrika och Mellanöstern skulle därmed åter ljuda med enorm kraft.

Det är Europaportalen som granskat Sveriges förhandlingspositioner. Den visar att Sverige har elva krav på EU:s nya asylpolitik. Migrationsministern några av prioriteringarna i de pågående förhandlingarna.

– Den absolut viktigaste är att vi får till stånd ett solidariskt ansvarstagande för alla medlemsstater när det gäller att ta emot asylsökande. Det är också viktigt med permanenta uppehållstillstånd och att vi får den europeiska asylmyndigheten på plats för att kunna hantera ett gemensamt asylsystem, säger Heléne Fritzon.

Denna öppna gränsernas politik möter dock motstånd från andra EU-länder, inte minst Polen och Ungern. Och under Estlands ordförandeskap har förslag lagts om att gå Polen och Ungern tillmötes, snarare än att slå in på svenska regeringens asylaktivistiska linje. Och statsminister Stefan Löfven medger att han kan bli tvungen att kompromissa.

– Det kräver att alla är redo att kompromissa, också jag. Vi ska eftersträva ett enhälligt beslut, sa statsministern efter ett toppmöte nyligen.

Förhandlingarna drar ut på tiden. Men som alltid är man optimistisk i Bryssel.

– Vi håller på att nå en uppgörelse. Jag tror det handlar om månader, tre-fyra månader, att slutföra förhandlingarna, har migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos sagt till tidningen Politico.

Inför riksdagsvalet vore det klädsamt om väljarkåren fick vetskap om den asyl- och migrationsaktivistiska politik som Socialdemokraterna står för i regeringsställning.

I det fall länder i Europa åter lovar permanenta uppehållstillstånd kan den migrationsvåg som inträffade 2015 upprepas, eller bli än större. Permanenta uppehållstillstånd kan i praktiken ses som löfte om att permanent bli försörjd i resten av livet, bara man tar sig till Europa.