TYSKLAND. Angela Merkel har fått en präktig skandal i knät. Sammanlagt gäller det minst 1 200 uppehållstillstånd som delats ut utan granskning av asylskäl, samt advokater och en tolk som tagit mutor. Invandringskritiska AfD utkräver ansvar av Angela Merkel. Skandalen kan ännu bara vara i sin linda.

Affären handlar främst om tyska Migrationsverket BAMF:s regionkontor i delstaten Bremen i nordvästra Tyskland. Bremenkontorets före detta chef, i media kallad Ulrike B., ska systematiskt ha gett två advokater företräde och specialbehandling. Advokaterna är specialiserade på asylrätt och deras klienter har i hög utsträckning inte själva behövt närvara vid asylansökningen eller fyllt i sina egna dokument. Advokaterna ska ha tagit mutor på 1 000 euro för att se till att de asylsökande vinkas igenom. I minst en tredjedel av samtliga ärenden har inte identitetshandlingar kontrollerats. Minst 1 200 migranter har fått uppehållstillstånd utan att deras asylskäl granskats.

Under åren 2013-16 var Ulrike B. på Bremerkontoret, men fick sparken då man misstänkte att allt inte stod rätt till. Men i nya granskningar har uppgifter framkommit som visar att beteendet var systematiskt. Regler och föreskrifter ska medvetet ha ignorerats. Flera andra tjänstemän misstänks också för att ha tagit mutor av migranter.

Ulrike B är mutmisstänkt och utreds av åklagare. Bremenkontoret har stängts och 18 000 ärenden ska gås igenom på nytt. Utöver det ska tio andra av migrationsverkets kontor runt om i Tyskland granskas, där andelen tilldelade uppehållstillstånd skiljer sig kraftigt från genomsnittets.

Skandal kan växa
Skandalen kan dock bara vara i sin linda.

– Bara en tredjedel av skandalen har blivit känd, uppger Ulrike B. själv i en intervju, samt att mutmisstankarna är skrattretande och att hon inte tagit emot några pengar, utan bara agerat av ”humanitära skäl”.

Partiet AfD kräver ansvar av förbundskansler Angela Merkel då man menar att hennes öppna dörrar-politik under hösten och vintern 2015/16 är anledningen till att migrationsverket inte klarat sitt uppdrag, och är det som ligger bakom affären. AfD hävdar att Ulrike B:s agerande är politiskt motiverat.

Ännu en försvårande omständighet är säkerhetsaspekten. Ett antal av de asylsökanden som vinkades igenom utan granskning kommer från IS-kontrollerade områden och kan mycket väl vara terrorister. Eftersom Bremenkontoret inte har intervjuat en stor andel av personerna  eller styrkt deras identitet, kan Ulrike B:s agerande ha lett till att terrorister har fått asyl.

AfD vill ha granskning
Det var den kristdemokratiske inrikesministern Horst Seehofer som mötte pressen under måndagen efter att ha frågats ut av förbundsdagens inrikesutskott.

– Jag vill å regeringens vägnar be befolkningen om ursäkt för de fel som har begåtts. Vi kommer att göra allt för att ta reda på vad som har hänt och se till att stoppa de fel som finns i systemet, säger Horst Seehofer.

Men i Angela Merkels parti CDU befarar man nu att skandalen ska växa ytterligare. Om AfD får som man vill och konstitutionsutskottet granskar affären flyttas fokus från inrikesministern till förbundskansler Merkel.