offentlig förvaltning

Vad har UD att dölja?

Riksdagens utrikesutskott har tre gånger begärt ut utrikesdepartementets utvärdering av den svenska kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd, utan att UD följ...