S-regering förbjöd för 50 år sedan kungliga ordnar till svenska medborgare. När nu förbudet hävts kommer kungen tilldela riddarordnar till några svenskar som gjort exceptionella insatser och visat handlingskraft i kris.

För första gången sedan 1974 får kung Carl XVI Gustaf tilldela riddarordnar till svenskar som gjort berömvärda insatser. Det gäller tre kungliga riddarordnar: Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden.  Ceremonin sker 31 maj.

Ledarskap i akuta krislägen

De mest intressanta är de tre som blir riddare därför att de i kris och krig visat ledarskap och handlingskraft för att rädda liv, och då struntat i blanketter och regler.

Överste Ulf Henricsson tilldelas Kungl. Svärdsorden ”för mycket föredömligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i forna Jugoslavien”. Hans svenska trupp räddade många liv genom att agera offensivt på eget initiativ. Han har förklarat: Man vänder inte andra kinden till två gånger.

Generallöjtnant Dennis Gyllensporre tilldelas Kungl. Svärdsorden ”för utomordentligt ledarskap under krigsliknande förhållanden i Mali”. Han var FN:s befälhavare för över 13.000 personer från 60 länder som ingick i MINUSMA-insatsen i Mali 2018-21.

Säkerhetschef Thomas Sjöström tilldelas Kungl. Vasaorden ”för stort personligt mod vid den svenska evakueringen från Kabul”. Under den kaotiska evakueringen från Afghanistan 2021 flög han till Kabul med en miljon dollar i kontanter för att få ut över 2000 svenskar och nordbor, när myndighets-Sverige stod paralyserat och hämmades av stelbenta lagar och regler.

Varför alla dessa kändisar?

Jag tycker det är ett nedköp att man samtidigt vill skapa glans kring ceremonin genom att dela ut riddarordnar till kändisar. Också det brittiska kungahuset blandar kändisar med personer som gjort viktiga och riskfyllda insatser för nationen. Visst ger det större mediegenomslag, men det är närmast hånfullt mot dem som faktiskt gjort personliga uppoffringar och riskerat sina liv. Kändisar, som i detta fall ABBA-medlemmarna, har tjänat stora pengar på sin verksamhet, vilket de självfallet är värda. Men har de för den skull förtjänat att få kungliga ordnar?

Respekt

Vi har all anledning att känna stor respekt för de tre ovan nämnda. Eller som Patrik Kronqvist skriver i Expressen:

”Det är inga män vars första instinkt är att be om rätt blankett. Förmodligen skulle deras beslut och handlingar kunna driva vilken verksjurist som helst in i långtidssjukskrivning. Men de löste sina uppgifter och räddade många liv. I maj får de sina ordnar av kungen på Stockholms slott. Måtte deras exempel följas av fler.”

Genom att belöna dem som går utanför strikta juridiska regler när det uppstått en allvarlig situation visar kungen och regeringsmakten att Sverige värdesätter handlingskraft och ledarskap.

Men mycket mer måste göras för att bryta den hämmande regelmani som numera präglar alla statliga verksamheter. Ledarskap och handlingskraft måste återupprättas som en avgörande aspekt när chefer utses. Dessa karaktärsdrag är faktiskt viktigare än formella meriter.