Energimyndigheten har anställt en extremist som vill sabotera Sveriges gasförsörjning – som gassamordnare med full insyn i alla känsliga uppgifter om infrastrukturen. Det tycks inte finnas någon gräns för hur dåraktiga statliga myndigheter kan bli.

På en synnerligen känslig tjänst har Energimyndigheten anställt en extremist som är aktiv i nätverket Extinction Rebellion, XR, som utför sabotage för att ”rädda” klimatet.

Blundar för uppenbara hot mot rikets säkerhet

Trots att tjänsten är säkerhetsklassad och tilltänkta innehavare ska genomgå rigorösa bakgrundskontroller har myndigheten släppt igenom en extremist som poserar öppet för XR i sociala medier.

Energimyndigheten och Säpo måste vara både döva och blinda och dessutom utomordentligt inkompetenta för att ha missat denna information när de släppte igenom extremisten och släppte in henne i det allra heligaste. Hon har fortsatt delta i dessa samhällsomstörtande kretsar sedan hon anställdes på säkerhetsklassade tjänsten som gassamordnare.

Media avslöjade det staten inte ser

Istället för att statens säkerhetsapparat gör sitt jobb, är det tidningen Fokus som avslöjar det oerhörda säkerhetshotet: Klimataktivist anställdes på samhällskritisk tjänst.

”Rörelsen Extinction Rebellion är känd för samhällsomstörtande klimataktioner. En av dess aktiva anställdes på en säkerhetsklassad tjänst på Energimyndigheten – med tillgång till information om svaga punkter i Sveriges gasförsörjning”, skriver Fokus.

Man intervjuar tidigare innehavare av denna tjänst.

”Om gassamordnaren umgås med personer som är intresserade av att sabotera infrastruktur blir detta en enorm risk för rikets säkerhet och även för andra länder”, säger den tidigare gassamordnaren Gustav Boëthius till Fokus.

Omedelbart fråntagen sina uppgifter

Efter att Fokus gjort det statens säkerhetsorgan borde gjort, meddelar Energimyndighetens presstjänst att den nyanställde gassamordnaren fråntagits sina uppgifter med omedelbar verkan. 

Än en gång har statens myndigheter demonstrerat omfattande och systematisk inkompetens. Man gör inte sitt jobb. Det saknas ledarskap och man tar inte statens kärnuppgifter på allvar. Man lyfter löner, men tydligen inte så mycket mer.