Ett av USA:s största nyhetsprogram tog upp Sveriges utveckling de senaste tio åren. Tucker Carlson intervjuar Eva Vlaardingerbroek, programledare i svenska Riks, om Brottsförebyggande rådets färska statistik som visar att i dödligt skjutvapenvåld ligger Sverige i Europas topp.

Det är i Tucker Carlson Tonight i Fox News som Eva Vlaardingerbroek beskriver Sveriges utveckling med massiv invandring och växande våldskaos.

– Det som hände var att något man nästan kan kalla en epidemi av brott sköt i höjden i Sverige. För bara en vecka sedan kom en svensk rapport över dödligt vapenvåld, och där visade det sig att Sverige har gått från att vara en av de säkraste länderna i Europa till att nu vara det näst farligaste landet att vistas i, säger Vlaardingerbroek på länk från Sverige.

Tucker Carlson Tonight.

I intervjun med Tucker Carlson påpekar hon att många svenskar fortfarande tycker det är jobbigt att dra paralleller mellan invandring och brott.

Makthavarna mörkar sanningen

– Men man måste ju konstatera att de som än idag vägrar att erkänna att det finns ett samband mellan invandringen och ökningen av brott i Sverige antingen måste befinna sig i nåt elfenbenstorn uppe i det blå eller har ett egenintresse i att mörklägga sanningen, säger hon

– Vi talar inte bara om vapenvåld utan om gängkrig som utkämpas på svenska gator, sprängningar, knivattacker och inte minst en ökande mängd våldtäkter, tillägger Vlaardingerbroek.

De politiska makthavarna och medierna i Sverige förnekar kopplingen mellan invandring och brott.

– Man säger att förövarna kommer från socialt utsatta områden. I Sverige kan du om du är migrant stjäla, mörda och våldta, och ändå betraktas som offer. Effekten för svenska folket är förödande.

Socialdemokraterna bär ansvaret

– Det är den socialdemokratiska regeringen i Sverige som bär ansvaret för de här skadliga följderna, och de föredrar ju såklart att det svenska folket inte känner till de exakta siffrorna och inte kan dra paralleller mellan brott och invandring.

Hon påpekar också hur det officiella svenska förnekandet ibland får rent absurda konsekvenser.

– I den här rapporten om dödligt vapenvåld, där nämner man inte ens ordet invandring, konstaterar hon i amerikanska Fox News.

Eva Vlaardingerbroek, 24, är en holländsk jurist och konservativ opinionsbildare. Hon är nu verksam i Sverige och arbetar för kanalen Riks, där hon har en egen talkshow. (Riks ges ut, precis som nättidningen Samtiden, av Samtid & Framtid AB)

*

Se inslaget i YouTube: Sweden’s violent crime surge could be linked to ’extreme’ immigration policies