Riksdagen beslutar idag om förlängning av gymnasielagen med innebörden att över 5.000 män som saknar asylskäl ändå får stanna i landet till en miljardkostnad. Jimmie Åkesson kritiserar KD i debattartikel.

– En röst på Kristdemokraterna har alltid inneburit en röst på ökad invandring till Sverige. Om Ebba Busch Thor vill ändra på detta är dagens omröstning ett utmärkt tillfälle. Rösta Ja till att förlänga den tillfälliga lagen och Nej till gymnasielagen, uppmanar Jimmie Åkesson, Paula Bieler och Henrik Vinge på Svenska Dagbladets Brännpunkt.

Såväl Moderaterna som Sverigedemokraterna kommer i denna omröstning att rösta mot gymnasielagen och för att den tillfälliga, strängare migrationspolitiken ska fortsätta gälla.

De tre menar att KD vilseleder när de hävdar att man inte kan göra detta.

Kristdemokraterna avviker från övriga konservativa opposition. Skälet är att KD ”vill behålla både den stora asylinvandringen och sina invandringskritiska väljare”.