Varningar om att Sveriges beredskap hade allvarliga brister framfördes till nuvarande och förra regeringen, alltså långt före coronapandemin. Men politikerna reagerade inte.

Redan 2008 skrev Riksrevisionen att kommunerna skulle få en central roll vid en eventuell pandemi och pekade på flera kommuners bristande förmåga att hantera en sådan situation.

Samtiden har tidigare lyft att regeringen 2015 fick varningar om att medicinsk skyddsutrustning inte lagras i tillräcklig omfattning med tanke på hur mycket handskar, visir, rockar mm som går åt i vården vid en pandemi. Ändå agerade inte regeringen Löfven.

Beredskapen eftersatt

Nu har Sveriges Radio gått igenom ett hundratal rapporter från de senaste decennierna i beredskapsgrågan.

”MSB:s samlade bedömning är att Sveriges förmåga att motstå och hantera kriser och krig är eftersatt”, skrev till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 2019.

Socialstyrelsens Risk- och sårbarhetsanalys 2018 konstaterade att ”leveranser till hälso- och sjukvården sker just in time. (…) Sverige har i princip ingen tillverkning av förbrukningsmateriel vilket ger ett stort importberoende och en sårbarhet för hälso- och sjukvården.”

Flera rapporter har lyfta fram sårbarheter i kommunernas, och äldreomsorgens, krisberedskap. Det handlar bland annat om att hygienrutiner behöver stärkas och att kommunerna behöver en kompetenshöjning gällande smittskydd.

Kommunerna ”glömdes bort”

Trots alla varningar till regeringen har det konstaterats att kommunerna delvis glömdes bort, eller prioriterades ner, i början av pandemin. Något som kan ha kostat liv, enligt bland annat smittskyddsläkare.

Socialminister Lena Hallengren (S) säger till Ekot att det är svårt att svara på om mer fokus borde ha lagts på att stötta kommunernas arbete initialt eftersom hon inte vet vilka rapporter Ekot syftar på.

Ministern värjer sig och hänvisar till att regeringen nu – efter 14.000 döda – satt igång ett arbete med att stärka civilförsvaret och beredskapen.

*

Se mer i Samtiden: Skyllde på regionerna, men Hallengren visste att de saknade testmaterial (11/6 2020), Därför brände Sverige upp 7,3 miljoner ansiktsmasker (1/4 2020), Sverige har inte munskydd till vårdpersonal – Beredskap okänt begrepp (29/3 2020), Sverige utan självförsörjning – Vad händer när handeln inte fungerar? (25/3 2020),Därför är Sveriges beredskap för pandemi urusel (24/3 2020), Sluta lita på EU – Återupprätta nationell beredskap (16/3).