Det var S-regeringen som 1938 ändrade reglerna för politiska flyktingar så att judar kunde skickas tillbaka till Nazityskland. Det var också efter svenska S-regeringens påpekande som Tyskland började stämpla ett rött ”J” i judars pass.

Inför Förintelsens minnesdag 27 januari, då det gått exakt 75 år sedan Auschwitz befriades, höll riksdagen igår en minnesstund.

Dagens Nyheter och TV4 har drivit en kampanj mot Sverigedemokraterna inför denna minnesstund. Med att diffust hänvisa till ”rötter” menar man att partiet inte skulle få vara med. Men ingen har kunnat peka på att partiet någonsin fattat beslut som skulle ens ligga nära den ideologi som genomförde Förintelsen av judar, homosexuella och andra minoriteter.

Mängder med bevis på Socialdemokraternas medlöperi

Däremot finns mängder med bevis för att Socialdemokraterna spelade Nazityskland i händerna.

Jag skulle diskutera detta i TV4:s Efter fem på torsdagen men fick knappt öppna munnen innan jag blev avbruten.

Det jag skulle hänvisa till var den svenska utredningen SOU 1936:53 som slår fast (sid 56): ”Än mindre kunna de, som lämnat hemlandet därför att de på grund av sin ras eller eljest inskränkts i sina försörjningsmöjligheter eller där känna vantrevnad, betraktas såsom politiska flyktingar”.

S-regeringen ströp därmed möjligheten för judar från Nazityskland att söka asyl som politisk flykting i Sverige.

Och 1938 klagade svenska UD hos tyska myndigheter att svenska regeringen inte är tillfredsställd med nuvarande situation. I en skrivelse föreslås Nazityskland att märka pass för medborgare som klassades som icke önskvärda. En knapp månad senare införde Tyskland regeln om att alla judars pass skulle stämplas med ett tre cm stort rött ”J”.

Det råder alltså ingen tvekan om att det finns tydliga bevis på att Socialdemokraterna var Nazitysklands medlöpare.

Inget kommer i närheten gällande Sverigedemokraterna

Trots allt tal om SD:s rötter finns inga belägg för att partiet haft sådana åsikter. Det man alltid hänvisar till är enskilda personer som varit nazister. Men enskilda personer avgör inte vad ett parti i demokratisk ordning står för i partiprogram.

För ett år sedan dömdes en Socialdemokratisk kommunpolitiker på västkusten för sexuellt utnyttjande av en sextonåring. Betyder det att Socialdemokratin accepterar och försvarar sexuellt utnyttjande av unga?

Ja, så måste det vara för att de som säger att SD har bruna rötter ska få rätt.

Men så är det naturligtvis inte. Partimedlemmar begår brott och agerar i strid med partiets uppfattning – i alla partier.

Förintelsens offer är värda sanningen

Det är sorgligt att Förintelsen i Sverige fortfarande omges av lögner och historieförfalskning. Det parti som bevisligen varit medlöpare och vars partiledning i regeringsställning fattat beslut som innebar att judar utvisats till koncentrationsläger är Socialdemokraterna.

Den som vill ha bildbevis kan studera minnesplaketten i trottoaren på Apelbergsgatan i Stockholm (ovan). Den 32-årige tyske juden Hans Eduard Szybilski tvingades lämna Sverige i januari 1939 – då socialdemokraterna regerade – och mördades i Auschwitz 1943.

Israels Likud och SD samarbetar i internationellt nätverk

De som verkligen kan avgöra om SD inte skulle vara pålitligt i fråga om motstånd mot antisemitism är Israel. Och landets regeringsparti Likud har välkomnat Sverigedemokraterna till att bli systerpartier i ACRE, Alliance of Conservatives and Reformists in Europe. Det hade inte skett om det funnits tillstymmelse till substans i mediernas tomma anklagelser.

*

För mer info se dokumentären Ett folk – Ett parti.