Överlevare från Auschwitz skriver att S förminskar judars oro, sedan Stefan Löfven inte agerat mot SSU:s slagorden under första maj. Men SSU får stöd av Vänsterpartiet: ”Fortsätt sjunga” krossa sionismen.

Stefan Zablocki, som överlevde Auschwitz, kräver i debattartikel i Sydsvenskan att Socialdemokratin på allvar måste ”ta itu med den undervegetation som uppenbarligen finns inom de egna leden”. Han skriver att detta inte bara är en Malmöfråga, ”utan något som är viktigt på ett nationellt plan”.

SSU:s lokale ordförande i Malmö, Shler Bradostin, fördöms för att ”inte ha förstått någonting av den massiva kritiken från bland annat den judiska församlingen i Malmö och Svenska kommittén mot antisemitism.” Hon ångrar inget och försvarar slagorden om att krossa sionismen.

”Judars oro och upprördhet förminskas”, skriver Zablocki, och Socialdemokraterna behöver ge anständiga svar, ”inte minst till de överlevande från Förintelsen … De har orkat återuppväcka minnen för att nya generationer ska förstå faran med hat, slagord om antisionism, som kan gå de mest förskräckande konsekvenser”.

”Fortsätt sjunga!”

Vänsterpartiet i Kristianstad går ut på sin hemsida till försvar för SSU och uppmanar dem att fortsätta sjung ”krossa sionismen”.

V menar att sionismen har som mål att skapa en helt judisk stat inom det historiska Israels gränser och där ingår både Gaza och Västbanken. V påminner också om ”etniska rensning som föregick utropandet av staten Israel 1948”.

Men V glömmer att judar utsattes för etnisk rensning i muslimska världen, och tvingades fly till Israel. Varför fördöms inte detta? Likaså glömmer V att Palestina under det brittiska NF-mandat omfattade det som idag är den muslimska staten Jordanien och judiska Israel. Här finns alltså något som redan är en tvåstatslösning.

För vänstern är det alltid bara judarna som ska ge efter, även om deras stat är den enda demokratin i regionen och dessutom en mycket liten yta jämfört med omgivande arabvärld.

Det är svårt att se de ensidiga utfallen mot judar, sionism och Israel som annat än rasism riktad mot en liten minoritet. En rasism som S och V och andra vänsterkrafter aktivt bedriver. Och av allt att döma, med partiledaren Stefan Löfvens goda minne. Han har nogsamt undvikit att uttala sig. Tystnad kan ibland vara väldigt tydlig.

*

Se mer: EU-kandidaten Charlie Weimers (SD) i När ska socialdemokratin sluta underblåsa judehatet?