Göran Alm, 62, fick diagnosen prostatacancer. Han hade att välja mellan att köa i svensk sjukvård och låta cancern sprida sig eller betala operation på privat klinik för 100 000 kr.

Trots att Göran Alm betalat skatt i 40 år såg han inget alternativ än att betala för operationen.

– De tar inte hand om oss, och då behöver vi ta hand om oss själva, säger han till GT.

Omkring 10 000 nya fall av prostatacancer upptäcks varje år, främst hos äldre män. Hälften är över 70 år.

Det var när Göran Alm bytte jobb 2016 som han gjorde ett prostatatest, PSA, för att kunna godkännas för en sjukvårdsförsäkring som hans nya arbetsgivare erbjöd.

Beskedet blev att han hade prostatacancer. 

Labbet konstaterade att det bara var fem millimeter mellan cancern och prostatan, och eventuellt kunde cancern ha spridit sig ut i kroppen.

En remiss skickades till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Men där blev beskedet att testerna måste göras om och det skulle sedan dröja flera månader till en operation. Detta trots att cancern kunde sprida sig till övriga kroppen.

Göran fick ta en annan utväg för att öka chanserna att överleva. En privat operation för 100 000 kronor. Att riskera att låta cancern växa var inget alternativ. Göran tog av besparingarna och opererades omedelbart.

Om han inte kunnat spara hade han tagit lån för att kunna betala för den livsavgörande operationen.

– Här handlar det om en betalning som gäller liv och död, säger han.

Ansvariga politiker smiter från ansvar, talar om att cancerdiagnoser ”generellt är lite speciella”.

– Vi har haft lite för liten kapacitet på strålningen. Folk har fått vänta längre än vad som har varit önskvärt, vilket beror på att vi har fått byta ut strålkanonerna som används, säger Jonas Andersson (L), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen.