En av välfärdens viktiga uppgifter är sjukvården, som sköts av landsting/regioner. Valet leder nu till att Socialdemokraterna tappar makten i landsting efter landsting.

I skuggan av rikspolitiken tar nu majoriteter i de lokala politiska församlingarna form. Det ser ut att bli en katastrof för S.

Även om förhandlingsläget också i kommuner och landsting är komplicerat, står det klart att de rödgröna förlorar makten i mycket hög grad. För att vara med i styrande majoriteter tvingas S bryta med V och samarbeta över blockgränsen.

”S försök att göra valet till en folkomröstning om välfärden ser ut att sluta med en katastrof för partiet”, skriver Dagens industri som gjort en omfattande kartläggning över landstingens nya majoriteter, Historiskt tapp för S ute i landet.

Statsvetaren Johan Wänström, inriktad på kommunpolitik, talar om ett epokskifte efter årets val.

– Även 2010 och 2014 gjorde Socialdemokraterna svaga val på nationell nivå, men man lyckades hålla uppe stödet ute i landet, säger han.

– Det som är speciellt med det här valet är att man har tappat ännu mer i kommunerna och landstingen än i riksdagsvalet. Det är där den stora dippen har kommit nu. Och därmed har man inte samma förutsättningar att behålla traditionellt rödgröna styren. Man blir heller inte lika attraktiv som samarbetspartner över blockgränsen, summerar Wänström.

I landstingen är förändringarna dramatiska. Före valet var 16 av 21 landsting/regioner S-ledda (12 rödgröna, 4 andra koalitioner) och 5 med M-ledda. Efter valet förlorar S makten på löpnande band. Enligt Di ser det nu ut som att Sverige bara kommer att ha ett (1) rödgrönt lanstingsstyre, i Västerbotten. Ytterligare något enstaka rödgrönt styre kan tillkomma. I omkring fem landsting kan S ingå i blocköverskridande styren.

Det betyder att S förlorar makten också i delar av landet som betraktats som säkra S-fästen. I förut röda Norrbotten tar Norrbottens sjukvårdsparti över makten tillsammans med C och M. Efter 84 år bryts det socialdemokratiska styret.

I Dalarna byts det röda styret ut mot ett blått. Första gången sedan 1926 petas S från makten.

– Jag tror att det här kommer att ge mycket nytt syre till hela organisationen om det nu går i lås, säger gruppledaren Ulf Berg (M).

Som det ser ut nu kommer en majoritet av landstingen att ha alliansstyren, även om MP eller lokala sjukvårdspartier ingår i ett par av dem. Och av landets tre största landsting, Stockholm, Västra Götaland och Skåne, kommer alla att ledas av borgerliga styren.

Även på kommunal nivå ser de rödgröna ut att tappa makten på många håll, och det är tydligt att det inte längre räcker för de rödgröna att vara största block i och med att SD i många fall är vågmästare och då tippar över maktbalansen till Moderaternas fördel.

I Stockholm lutar det åt att alliansen tar över makten genom ett samarbete med MP. I Göteborg kan det rödgrönt styret staden haft i 25 år förlora sedan det nya partiet Demokraterna och SD är vågmästare.

Även i Malmö är läget svårt för S-styret, liksom i övriga Skåne totalt sett ser det minst sagt dystert ut för S.

– Vi gjorde ett sämre valresultat än på väldigt länge och förutsättningarna att vara med och styra har blivit sämre. Det är bara att titta ut över kommunerna och landstingen”, säger Niklas Karlsson, riksdagsledamot och ordförande för S-distriktet i Skåne.

Välfärdsfrågorna är inte längre starka kort för S. Den hårda tonen mot vinst i välfärden kan ha straffat sig, menar landstingspolitiker som Di talat med.

Nedan visar majoritetsläget i landets 21 landting/regioner idag enligt kartläggning av Dagens industri. Första kartan till vänster är majoritetsförhållanden före valet 2018 och kartan till höger är läget idag, efter valet 2018. (Randiga=S-ledda blocköverskridande styren, grå=ej klart)