Riksdagen kommer att hålla en särskild debatt om coronavirusets dödsbringande spridning på äldreboenden och vem som bär ansvaret för det.

Riksdagens ledning har inte bestämd dag och tid för debatten än, rapporterar TT.

Debatten sker efter en begäran från Sverigedemokraterna och en från Vänsterpartiet.

En viktig förklaring till Sveriges höga dödstal jämfört med våra grannländer är virusspridning i stor skala ägt rum i äldreomsorgen.

I sin begäran om debatt lyfter Sverigedemokraterna fram den uppmärksammade spridningen på äldreboenden i Stockholmsregionen, och skriver att liknande katastrofer måste undvikas i resten av landet.

”Rikets styrande bör inte gömma sig bakom myndigheters, kommuners och huvudmäns ansvar”, skriver partiet.

Också Vänsterpartiet vill ha debatt. De skriver att smittspridningen är ett ”stort misslyckande för vårt samhälle, på nationell, regional och kommunal nivå”.