ALMEDALEN. Det ofrivilliga skiftarbetet i vården ska bort. Sverigedemokraterna vill införa bättre arbetsvillkor för vårdpersonal och en fast läkarkontakt för patienter.

– Det finns stora fördelar med att avveckla det ofrivilliga skiftarbetet inom vården, säger Per Ramhorn (SD).

Det blir sjukvården som står i fokus i valrörelsen 2018. Det menar Sverigedemokraterna som presenterade två nya förslag i Almedalen.

– Det visar sig att ju mer skift man har, ju mer missnöjd är personalen, säger Per Ramhorn, sjukvårdspolitisk talesperson, när Sverigedemokraterna lanserade sig som det nya vårdpartiet.
Skiftarbetet har alltid varit norm i vårdyrken, med rullande scheman över dag, kväll, helg och natt.

– Det sliter på hälsan, särskilt för kvinnor, och ökar risken för sjukdomar. Dygnsrytmen förstörs, sociala relationer och familjeliv tar stryk, säger partiledare Jimmie Åkesson.

Danmark
Per Ramhorn har undersökt hur man jobbar i andra länder och i andra verksamheter. I Sverige har man oftast tre- eller fyrskift medan man i Danmark har mer fasta tider.

– Det har varit en kultur i Sverige att man ska ha skiftarbete och delade turer. I Danmark är det inte alls så och  delade turer existerar inte, säger Per Ramhorn.

Delade turer innebär ett långt arbetspass som bryts av med lediga timmar mitt i.

– Sverige avviker rejält. Vårdyrket är mycket mer attraktivt i Danmark. Och vårdköer existerar inte överhuvudtaget.

Fasta tider
SD vill att man istället ska kunna välja att jobba antingen dag, eller kväll och helg eller natt. Att övergå till mer fasta tider kan göras med önskescheman, som redan finns idag. Per Ramhorn menar att det är inte alls omöjligt att genomföra.

– Danmark klarar det. Där är undersköterskeutbildningen den mest populära yrkesutbildningen av alla.

För att utveckla omställningen anslår man därför 400 miljoner kronor i höstbudgeten till kommuner och landsting.

Fast läkarkontakt
Sverigedemokraterna vill också att varje patient ska få en fast läkarkontakt. Man ser den bristande kontinuiteten för patienten idag som ett stort problem.

– Det kan innebära ett stort lidande. Risken för felaktig och dålig vård ökar, prover kan behöva göra om. Patienten tappar förtroendet när de upplever att man inte lyssnar på dem, säger Per Ramhorn.

I Sverige har betydligt längre andel fast läkarkontakt än andra länder.

– Vi vet att vill 8 av 10 ha en fast läkarkontakt, enligt en Sifoundersökning.

Varför fokuserar SD hårt på sjukvårdsfrågor?
– Vården är en krisverksamhet idag. Men kanske också välfärdens allra viktigaste område, eftersom det så påtagligt handlar om människors liv och hälsa, Vi befinner oss nu i en situation där man inte får den vård man ska få och definitivt inte i tid, säger Jimmie Åkesson.

Vårdplatser fattas, hela vårdavdelningar stängs.

– Folk dör idag därför att de inte får vård i tid.

Mer attraktivt
Redan tidigare har SD föreslagit rätt till heltid som på lång sikt ska bli kostnadsneutralt.

– De som vill jobba mer ska få göra det, de som som vill jobba deltid ska också kunna göra det.

Vårdyrket ska bli attraktivare, med friskare anställda.

– Vårdyrket ska bli ett drömyrke – inte vara ett kall, säger Jimmie Åkesson.