Larmrapporter kommer från Vilhelmina om massivt underskott. Stora besparingar är att vänta i kommunen som för två år sedan sa att man gick med stort överskott tack vare flyktingmottagningen.

Under 2016 gick Vilhelmina bra. Till medierna rapporterades att överskottet på hela 40 miljoner kronor till stor del kom från flyktingmottagandet. Nu fanns möjligheter till nya investeringar.

– Vi har tagit emot flyktingarna på ett bra sätt. Det här är något som vi kan vara väldigt stolta över, sa kommunalrådet Åke Nilsson (S) i början på 2017.

Två år senare är kommunen i djup ekonomisk kris. Underskottet för 2018 är historiskt stort och innevarande år fortsätter försämringen av kommunens ekonomi. För att rädda situationen har kommunen infört köpstopp. Löner till kommunanställda kommer dock att utbetalas, uppger ekonomichefen.

Kostnaderna för utbildningsnämnden har överskridit budget med nästan 30 miljoner kronor och socialnämnden överskrider med 10 miljoner kronor. ”Samtidigt som intäkterna minskar så ökar behovet av välfärd, denna kombination är inte förenlig med varandra”, skriver kommunen i delårsrapport.