POLISKRISEN. Kriminalvården ska avlasta polisen genom att ta över transporten av frihetsberövade som ska till förvar för att utvisas.

Men Kriminalvården saknar två tredjedelar av den personal som krävs för uppdraget. Därför tvingas man släppa ut dömda utländska medborgare i frihet.

Ytterligare en myndighet slår larm om att man inte klarar sitt uppdrag och att problemen kan bli ännu värre framöver. Kriminalvården tog från 1 april över ansvaret för transporter av frihetsberövade som ska transporteras till någon av Migrationsverkets förvarsanläggningar. Det var tidigare polisens uppdrag. Syftet är att polisen istället ska få mer tid för brottsutredningar och brottsförebyggande arbete. Det innebär 9 000 fler transporter per år, vilket Kriminalvården nu säger att man inte har kapacitet för. Man har inte lyckats rekrytera mer än en tredjedel av den personal som krävs för att kunna transportera avvisningsbeslutade. Därför har satsningen inte kunnat genomföras.

– Så har det inte blivit, konstaterar Jerk Wiberg, gruppchef för gränspolisens inre utlänningskontroller i region Stockholm, till SR.

Polisen fortsätta
Detta får konsekvenser, inte bara för gränspolisen, utan även för allmänheten genom att dömda brottslingar släpps fria. För antingen måste polisen fortsätta utföra transporterna. Eller så måste de personer som fått ett förvarsbeslut släppas fria, om inte transporten till någon av Migrationsverkets förvarsanläggningar har påbörjats inom 24 timmar. Detta enligt regelverket. Och emellanåt kan inte Kriminalvårdens transporttjänst utföra transporten inom 24 timmar.

– Det kan vara en person som är brottsdömd. Dömd till utvisning utav domstol. Det kan vara en person som har en vanlig av utvisningsbeslut antingen från Migrationsverket eller polismyndigheten, fortsätter Jerk Wiberg.

En eventuell utökning
Johan Mellbring, chef för Kriminalvårdens nationella transportenhet, är oroad över att lagändringen kan medföra ytterligare ökade transportuppdrag. Lagutrymmet medger för polis och andra myndigheter att lämna över totalt 28 000 transporter, enligt beräkningar som Kriminalvården gjort. Det innebär 19 000 utöver dagens tillökning på 9 000.

Johan Mellbring vill se en diskussion om hur man ska se på hela den möjliga utökningen.

Kriminalvården tänker nyanställa ett 90-tal personer för det utökade uppdraget. Tidigast i november kan myndigheten ha hunnit rekrytera personal till uppdraget, enligt Johan Mellbring.