Både Sverige och Frankrike har stora problem med klan- och gängbrottslighet. Nu har regeringarna i länderna skrivit avtal om att utöka samarbetet mot grov kriminalitet.

Avtalet innebär större informationsutbyte och tätare samarbete mellan ländernas brottsbekämpande myndigheter. Detta vid sidan av gemensamma insatser inom Europol och Interpol inleder Sverige och Frankrike ett stort bilateralt samarbete.

Framgångar genom franska Encrochat

En förklaring är det framgångsrika effekterna som svensk polis fick från fransk polis genom Encrochat-kommunikationen. Den informationen har inneburit många fällande domar mot gängkriminella.

”Avtalet ger svenska och franska brottsbekämpande myndigheter ännu bättre förutsättningar att begära och få underrättelseinformation från varandra. Därutöver ger avtalet möjlighet till andra former av samarbete, till exempel utbyte av specialister, gemensam utbildning och utstationering av sambandsmän”, skriver justitiedepartementet i pressmeddelande.

Avtalet undertecknades på måndagen i Bryssel vid en särskild ceremoni mellan justitieminister Gunnar Strömmer och Frankrikes inrikesminister Gérald Darmanin.