De som fått avslag på asyl ska utvisas enligt lagen. Men så sker inte. Polisen erkänner att man inte har någon koll på hur många det är. Polisens statistik är så bristfällig att det är omöjligt att veta hur många som håller sig undan.

Redan har två asylsökande som fått avslag begått grova våldsbrott i Sverige: knivmorden på IKEA i Västerås 2015 och terrorattacken med lastbil på Drottninggatan i Stockholm 2017 utfördes av män som redan borde varit avvisade eller förvarades i väntan på avvisning.

Trots den höga säkerhetsrisk som personer med avslag utgör, finns inga fungerande system för att hantera dem som fått avslag och se till att de inte kan begå brott i Sverige.

Enligt Patrik Engström, chef för gränspolissektionen, kvarstår problemen även om man slog larm i april, efter att terroristen på Drottninggatan gripits.

Enligt gränspolisens statistik är nu 12.268 är efterlysta efter att de gått under jord i Sverige. Uppgifterna är dock så bristfälliga att det är mycket svårt att veta hur många som egentligen befinner sig i Sverige illegalt.

– Siffrorna ger ingen bra bild av hur många som faktiskt befinner sig olovligen i landet. Det finns inga bra metoder att räkna på det, säger Engström till SvD.

Utöver de som anges i statistiken finns ett stort mörkertal rörande personer som befinner sig i landet illegalt och som aldrig givit sig till känna för svenska myndigheter.

Kriminalvården, Migrationsverket och polisen visade olika siffror som inte är jämförbara och inte ingår i samma system. Polisen hanterar sina ärenden manuellt. Man arbetar med pappersakter som om it och digitalisering inte nått Sverige. Polisen befinner sig på 1970-talsnivå.

– Om en person påträffas någonstans i Sverige, som är efterlyst som avviken, så behöver vi ibland skicka en pappersakt från en region till en annan för att ärendet ska kunna handläggas. När akterna inte finns digitalt blir informationsutbytet svårt, säger Engström.