I januari förra året framförde Jimmie Åkesson förslaget att försvaret måste kunna backa upp polisen för att komma tillrätta med ökat våld och gängkriminalitet. Nu får han stöd i den tanken av rikspolischefen.

Det var i riksdagens partiledardebatt i januari 2018 som Jimmie Åkesson (SD) förklarade krig mot den organiserade brottsligheten. Han lyfte fram en rad åtgärder som att införa jourdomstolar, skapa möjlighet att införa tillfälliga utegångsförbud nattetid och även att låta polisen ta hjälp av militären.

– Titta på hur Danmark nu gör – där låter de polisen ta stöd av militära resurser, sa Åkesson från talarstolen.

Polisen instämmer

Den ökade våldsnivån och allt grövre kriminaliteten sätter polisen under allt hårdare press. Man har redan i dag svårt att klara sitt uppdrag i takt med att skjutningar och sprängningar ökat kraftigt. I ett upptrappat läge kommer polisen att behöva stöd från försvaret, medger nu rikspolischefen.

– Vi har i fredags lämnat en skrivelse till regeringen där jag hemställt att polisen ska kunna använda Försvarsmakten även i en större gråzonsproblematik, säger Anders Thornberg till Kristianstadsbladet/TT.

Militären bör även kunna kallas in vid ett terrorattentat eller en liknande situation ”som kraftigt avviker från det normala” och kräver polisens åtgärder, anser han.

– Man skulle kunna förstärka polisen, under polisens befäl, det är viktigt att understryka. Göra vissa bevakningsåtgärder, finnas på olika platser, hjälpa till med kunskap om bomber och annat, ställa transporter eller resurser till förfogande, säger Anders Thornberg.

Gräns mellan krig och fred tunnas ut

Han konstaterar att hotbilden mot Sverige i dag är komplex och menar att gränsdragningen mellan krig och fred inte alltid kommer att vara tydlig.

– Det är inte säkert att det i ett framtida läge är helt klart om det är krig eller inte. Är det inte fattat ett beslut om höjd beredskap är det polisen som har huvudansvaret enligt den svenska lagstiftningen, säger han.

Ett annat sätt att stärka polisen skulle kunna vara att krigsplacera och använda ordningsvakter när höjd beredskap råder.