För återställandet av allt som gått snett i Västerlandet de senaste decennierna så är återupprättandet av den stora kunskaps- och bildningstraditionen en fundamental byggsten. Här följer en lista med tips på böcker, sammanställd av idéhistorikern Lars F Eklund.

Så har släkten åkt hem. Gästerna har gått. Lugnet har lagt sig. Nu är stilton, valnötter och portvin framtagna. Man har sjunkit ned i sin favoritfåtölj och sträcker sig efter en god bok. Men vilken ?

Här följer några tips om läsvärda böcker när det lugnat ner sig – ja, eller för hela 2019, egentligen. De teman som behandlas lär ju inte försvinna eller ens minska i aktualitet under året som kommer….

Om islam

Mer kunskaper om islam och om relationen mellan islam och Västerlandet behövs, både på bredden och djupet. Islamkännaren – av den bra typen
– Samir Khalil Samir besvarar 111 frågor om islam i Giorgio Paolacci & Camille Eid: 111 Questions on Islam. Detta är en utmärkt introduktion till vad islam egentligen är för något.

Professor James V. Schall menar att om man ser till islams traditionella läror och historiska praxis så kan inte IS med flera avfärdas som extremister som inte står för ”autentisk islam”. Tvärtom. Detta behandlas i flera artiklar i James V. Schall: On Islam.

Nu kläms Västerlandet från två håll: Utifrån av islam, inifrån av en ateistisk och relativistisk liberalism som märkligt nog ofta allierar sig med islamisterna. Denna situation analyseras ingående i William Kilpatrick: Christianity, Islam and Atheism – The Struggle for the Soul of the West.  

Det fanns en period när delar av islam visade en öppenhet för den klassiska filosofiska traditionen. Till sist valdes dock en väg präglad av voluntarism, antiintellektualism och irrationalitet. Detta vägval och dess effekter skildras i Robert R. Reilly: The Closing of the Muslim Mind.

Även den måttligt observante noterar att alla dessa böcker har San Francisco som förlagsort. Det beror på att där finns förlaget Ignatius Press som verkligen gjort en stor insats när det gäller insiktsfull litteratur om islam.

Om religioners betydelse för civilisation och kultur

Sverige är ett land som i mycket domineras av sekularism i både politik och akademi. Detta medför en viss blindhet för religioners civilisations- och kulturformande betydelse. En som verkligen bidragit till att skapa förståelse för dessa frågor var den brittiske historikern Christopher Dawson. Två verk av honom föreslås. Dels storverket The Dynamics of World History, dels den under andra världskriget skrivna The Judgement of the Nations som kom ut i nytryck 2011. Dawson speglar djupet i Västerlandets utdragna kris, men pekar också på möjliga vägar ut ur den.

Om restaureringen av det västerländska samhället

Om Västerlandets civilisation – egentligen den enda som finns
– verkligen skall kunna vitaliseras så får man i många avseenden börja från början och bygga nedifrån och uppåt. Då kan man inte bara stirra sig blind på de enskilda individerna och nationerna. Man måste också fundera lite på allt det som finns däremellan.

Därför två böcker om det traditionella äktenskapet och familjen. Scott Hahn: The First Society – The Sacrament of Matrimony and the Restoration of the Social Order, samt Anthony Esolen: Defending Marriage – Twelve arguments for Sanity. Dessa böcker borde vara ögonöppnare för dem som fått för sig att äktenskapet bara är “ett papper” eller möjligen en anledning till en riktig fest. Bland annat pekas på stabila relationers betydelse för fungerande grannskap och lokalsamhällen. En ofta förbisedd realitet, även bland svenska socialkonservativa.

Utöver äktenskap och familj är rättsväsendet ett område där ett verkligt restaureringsarbete står framför oss. Det är inte bara eller ens främst en fråga om resurser. Det är också en fråga om nya – eller i många fall gamla!
– svar på de grundläggande frågorna om vad rättsväsendet egentligen är till för, varifrån det hämtar sin legitimitet och vad som egentligen konstituerar en riktig lag. För reflexion om dessa frågor är det klokt att vända sig till den naturrättsliga traditionen. Här kommer två förslag på introduktioner till ämnet: Jay Budziszewski: Written on the Heart –The Case for Natural Law, och den återutgivna klassikern av Heinrich Rommen: The Natural Law.

För socialkonservativa är ofta ordning ett centralt begrepp – och då inte bara i banal mening såsom de lokala ordningsstadgorna !  Ordning i olika men analoga former har betydelse i kosmos, i det intellektuella livet, i politiken och annorstädes. Djupgående men lätttillgängliga reflexioner kring detta återfinnes i James V. Schall: The Order of Things. Allt Schall skrivit är jättebra !

Och så det bästa till sist: Tegelstenarna

När man äntligen skapat sig lite tid att läsa och reflektera vill man stundom ha något rejält att bita i. Följande verk anknyter till ämnena ovan men har ytterligare en gemensam egenskap: Ingen av dem är på mindre än 350 sidor! Så varsågod:

Ledande gestalter i undergrävandet av den västerländska civilisationen såsom Nietzsche, Darwin, Galton, Marx , Sartre, Freud och Rand – de får alla sina fiskar varma i utmärkta Donald di Marco & Benjamin Wiker: Architects of the Culture of Death.

I Brian M. McCall: The Architecture of Law, rör vi oss i motsatt riktning. En gedigen teori för restaurerandet av politik och rättsväsende. I vårt land och västvärlden i övrigt. Om naturrätt och positiv rätt och om den lagstiftande maktens ursprung och gränser.

Det verkar finnas ett visst intresse för den katolska traditionens syn på stat och samhälle. Här följer två bra verk. Först en klassiker. Heinrich Rommen: The State in Catholic Thought. Sedan Peter A. Kwasniewskis nya sammanställning av betydande dokument från mitten på 1800-talet till nu: A Reader in Catholic Social Teaching.

I en tid när många av oss firar Frälsarens födelse kanske en och annan börjat fundera lite på om Gud existerar. Då föreslås Edward Feser: Five Proofs of the Existence of God. Feser redogör initierat för de bästa strikt filosofiska argumenten för Guds existens hos Aristoteles, Plotinus, Augustinus, Thomas av Aquino och Leibnitz. Detta kan vara den bästa boken i ämnet som finns i tryck för närvarande.

Avslutningsvis: För återställandet av allt som gått snett i Västerlandet de senaste decennierna så är återupprättandet av den stora kunskaps- och bildningstraditionen en fundamental byggsten. Hur bra är det inte då, att  en och samma volym,  kunna ta del av tankar i ämnena kunskapsinhämtning, bildning och karaktärsdaning från Platon, Xenofon, Aristoteles, Cicero, Seneca, Cassiodorus, Augustinus, Melanchton, Edmund Burke, John Henry Newman, C. S. Lewis och många många fler ? Detta åstadkommes i genom Richard M. Gamble: The Great Tradition.

Gott nytt läsår!