Svenska folket håller på att tappa tålamodet. Otrygghetens iskalla vindar blåser allt snålare. Politiker och medier vänder folket ryggen, för att prioritera nyanlända framför det egna landets medborgare. Makthavarna tycks vilja byta folk. Bokstavligen.

I massmedierna handlar politik om vem som tar vem. Ska M samarbeta med S eller med SD? För människor i sin vardag växer en känsla fram av att makthavarna säljer ut landet, aktivt håller på att radera det vardagsliv som kunnat kallas för svenskt. Det vill säga trygghet, förutsägbarhet, effektivitet och ansvarstagande. Istället har utomeuropeisk anarki, våld och hatfylld polarisering börjat få fotfäste i landet.

Någon respektfull diskussion mellan olika uppfattningar och värderingar finns inte längre. Istället för motargument spottas hot om bojkott, personpåhopp och naturligtvis anklagelser som rasism ut. Istället för att vilja lyssna till en motståndares argument i John Stuart Mills anda, betraktas andras argument som en kränkning, så som vanan är i många muslimska kulturer. Totalitär logik håller på att ta över. Den som inte håller med ska förnedras, hånas och tystas.

Allt med massmediernas aktiva stöd. Medierna har blivit en lynchmobb i händerna på extrema krafter.

Regering och riksdag mörkar medvetet kunskap och stoppar aktivt forskning som kan avslöja att rådande politiska linje inte håller i mötet med verkligheten. Också det en tydligt tendens på att totalitär mentalitet sprider sig inom etablissemangen.

Det är därför svenska folket aldrig varit så pessimistiskt som nu. I februari 2016 var andelen som ansåg att Sverige var på rätt väg 35 procent (SKOP), en historiskt låg andel. I januari 2017 är den nere i 18 procent (Ipsos).

Enligt svenska folket är landet käpprätt på väg åt helvete.

I USA är utvecklingen den rakt motsatta. Inte på mer än ett årtionde har så stor andel av amerikanska folket ansett att landet är på rätt väg, som nu efter det att Donald Trump flyttade in i Vita huset. I januari ansåg 47 procent att landet var på rätt väg (Rasumussen), att jämföra med 21 procent ett halvår tidigare.

Befolkningarna reagerar alltså precis tvärtemot etablissemangen. I Sverige är makteliterna nöjda, i USA är de förtvivlade över att ha förlorat makten till Trump.

Frågan är om svenska folket ska göra som det amerikanska och kasta ut de tondöva etablissemangen och välja nya, folkliga och handlingsinriktade politiker som ser verkligheten som den är?