SÄKERHETSPOLITIK. Sverige utsätts dagligen för spionage och påverkansoperationer enligt Säkerhetspolisen. Ryssland, Kina och Iran pekas ut som de mest aktiva länderna. Säpo menar på att utländska aktörer agerar både brett och djupt för att påverka det politiska läget i Sverige samt för att kunna bedriva flykting- och industrispionage.

Säpo:s tillförordnade chef Klas Friberg slår fast att Sverige har varit naivt. Vi har varit oförberedda på den ökning av underrättelseverksamhet riktade mot landet som man har kunnat se de senaste åren. Skillnaden mot tidigare är att det idag är ett större fokus på operationer över internet istället för traditionellt spionage.

– Användningen av digitala instrument har ökat kraftigt men säkerheten som vi har kring detta har inte ökat på samma sätt, säger Klas Friberg, som uppmanar alla myndigheter och företag som hanterar känsliga uppgifter att höja sin säkerhetsnivå säger Klas Friberg.

Tre länder pekas ut som mest aktiva
När det kommer till försök att påverka Sveriges politiska läge är Ryssland det mest aktiva landet. Säpo menar på att man främst har två mål. Det första är att förhindra ett svenskt NATO-medlemskap och det andra gäller att destabilisera Sverige.

Även Kina pekas ut som en viktig aktör som har målet att komma åt svenska industrihemligheter samt att samla information om kinesiska medborgare som befinner sig i Sverige. Den sista stora aktören är Iran som även dem bedriver underrättelseverksamhet riktat mot människor med persisk bakgrund.

– Förmågorna hos andra statliga aktörer är hög och aggressiviteten hos deras underrättelseinhämtning är stor. Det är traditionell underrättelseinhämtning – spioneri – men också att man är duktig på att tränga in i våra digitala system, säger Friberg.

Pressen på Säpo är hög
SÄkerhetspolisen har idag många uppgifter att lösa. Man arbetar för att hålla koll på den våldsbejakande extremismen som har brett ut sig i landet. Samtidigt försöker man motverka fler terrordåd, ett arbete som sätter stor press på myndigheten då man får in ca 6.000 underrättelser kring terror varje månad.

Utöver detta är man en viktig del i den påbörjade totalförsvarsplaneringen och man samverkar i år med andra myndigheter för att säkerhetsställa att valet i september går rätt till. Den höga arbetsbelastningen har lett till att man i år ska utöka personalstyrkan med 200 personer.

– Säpo är en 24–7-myndighet, vi behöver vara beredda dygnet runt, omvärlden förändras och vi behöver alltid prioritera vår aktuella verksamhet. Det betyder att vi måste minska ambitionsnivån inom vissa områden när det dyker upp andra saker, säger Klas Friberg.

Han tillägger:

– Det första för oss är att se till att valet kan genomföras på ett bra sätt i Sverige. Det är inget som Säpo klarar av själva, vi måste jobba ihop med andra myndigheter. Vi är också beroende av att partierna hjälper oss och informerar om sina planer så att vi utifrån det kan planera vår verksamhet.