TERRORISM. Mer samarbete mellan Säpo, Migrationsverket och kommunerna. Bättre skydd i det offentliga rummet, exempelvis för gångtrafikanter. Det var några av förslagen som regeringen och allianspartierna presenterade i den nya terroröverenskommelsen.

Under onsdagen presenterade regeringen och alliansen de 16 punkter man kommit överens om. Sverigedemokraterna var inte var inbjudna till samtalen om terror, trots att de har legat åratal före andra partier, som dessutom är skyldiga till nuvarande situation. SD har dessutom ett starkt stöd i opinionen.

De flesta förslagen var under utredning redan eller ska utredas.

– Vi behöver höja skärpa säkerhetsnivån i det offentliga rummet. Det kan handla om pollare eller betonglejon och skydd vid broar och trånga passage, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) på onsdagens pressträff.

Ett samordnande uppdrag för att skydda människor på gator och torg ges till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Myndigheten ges även ett brett uppdrag att utreda terrorattacken i Stockholm i april, samt hur man ska agera i framtiden.

Mer information
Partierna vill även ha skärpt kontroll av personer som bedöms utgöra säkerhetshot. Anders Ygeman pekade på brister i förvarstagande, där man inte kunnat hålla farliga personer i förvar för att tidsgränsen löpt ut. Man ska även generellt se över regelverket kring dessa personer och användningen av modern teknik. Det ska bli ökat utbyte mellan Säpo och Migrationsverket och kommunerna.

– Det ska bli enklare för Migrationsverket att dela med sig av information för att mer effektivt hitta dessa personer.

Kameraövervakning
Man vill också underlätta för polisen att använda kameraövervakning och kunna använda den i fler sammanhang.

– Jag är särskilt nöjd med att utreda Säpos möjligheter till underrättelseinformation av signalspaning också när förundersökning har inletts, säger Beatrice Ask (M) .

Annika Hirvonen Falk (MP) talade om förebyggande arbete.

– Vi ska inrätta ett nationellt insatsteam mot extremism, stärka lärarna genom kompetensutveckling att bemöta extremism och rasism i klassrummet. Kommuner ska få hjälp med hantering och insatser av återvändare och avhoppare, uppger hon.

Man ska även fortsätta vidta åtgärder mot finansiering av terror samt se över nuvarande lagstiftning.

Inte inbjudna
På frågan varför Sverigedemokraterna inte fick vara med i samtalen svarar inrikesminister Anders Ygeman att SD har “konstiga och långtgående förslag” .

– Vi har inte samma samsyn.
Som exempel säger han att SD vill utvisa människor till tortyr och dödsstraff och att SD inte vill låta IS-terrorister återvända efter terrorresor. Han hänvisar till att SD ändå kan påverka i riksdagsdebatten och lägga motioner.

Anders Ygeman nämnde också att det även finns andra terroristhot, från höger- och vänsterextremister. Han lyfte också fram Breivik.

Utrymde färja efter telefonhot
Under tiden som pressträffen pågick rapporterades att färjetrafiken mellan Sverige och Danmark stängdes ned på grund av hot och passagerare evakueras.

Frågan är om punkterna som presenterades är tillräckliga.