Behovet av ny lagstiftning är akut eftersom konkreta attentatshot hanteras i hundratals ärenden per år inom Säkerhetspolisen. Det är hot från såväl främmande makt och från terrorism, skriver Säpochefen Klas Friberg på DN-debatt idag.

Samtidigt som hotet mot Sverige har blivit mer omfattande, släpar lagstiftningen efter. Risken är stor för att allvarlig brottslighet inte kan förhindras. Säpochefen anger fyra exempel på underrättelser om attentatshot som man har att hantera i genomsnitt varannan dag.

* Säkerhetspolisen får information om att en känd IS-ansluten person som ligger bakom flera attentat gömmer sig någonstans i Sverige.

* En person med okänd identitet sägs vilja använda handgranater mot vissa namngivna personer.

* Säkerhetspolisen får tips om att en person håller på att tillverka en bomb och detonera den mot ett mål i Sverige.

* En utpekad person misstänks spionera på uppdrag av ett annat land. Det är inte känt vem eller vilka som personen har kontakt med.

Möjligheterna att åtgärda och förhindra dessa allvarliga hot är sämre än vad den skulle kunna vara. ”Sveriges behov av en modern och rättssäker reglering på dessa områden är akut och mycket påtagligt”, menar Friberg.

Lagstiftningen har inte hängt med utvecklingen av hotbilden mot landet.

För att stärka Säkerhetspolisens operativa förmåga är det viktigt att utredda förslag blir verklighet om rätten att ta del av uppgifter från signalspaning även under pågående förundersökning. Också det utredda lagförslaget om straffansvar för deltagande i terror­organisationer måste genomföras. Ytterligare två förslag lyfts fram: Regleringen av teleoperatörernas datalagring och möjligheten att använda hemlig dataavläsning.

Våldsverkarna utnyttjar tekniken. Säpo måste kunna hänga med.

”Inte bara sms och telefonsamtal används när brottsaktiva våldsbejakande extremister planerar att till exempel mörda en meningsmotståndare, när underrättelseagenter kontaktar sina källor för att få information om svenska intressen eller när terrorister planerar en storskalig attack mot civila. Tekniken har utvecklats. I dag används i stor utsträckning olika digitala tjänster och appar där kommunikationen är krypterad och anonymiserad”, skriver Friberg.

Han betonar samtidigt att en effektiv och säker brottsbekämpning inte behöver stå i motsatsförhållande till en rättssäker ordning med ett högt integritetsskydd för medborgarna. I de utredda förslag som Friberg hänvisar till har man gjort de avvägningar som krävs för att integritetsskyddet ska upprätthållas.

Säkerhetspolisen vädjar nu till riksdag och regering att ge dem de befogenheter man behöver fär att kunna utföra sitt uppdrag, att skydda Sverige från de hundratals hot som dyker upp varje år.