SÄKERHETSPOLITIK. Säkerhetspolisen utreder 200 migranter som kan utgöra hot om politiskt våld. Det är utifrån uppgifter som Migrationsverket under ett år automatiskt fört vidare till Säpo.

– Det rör sig om människor som på olika sätt har manifesterat eller misstänks manifestera något hot om politiskt våld, säger Oskar Ekblad, sektionschef för informationsanalys på Migrationsverket, till Ekot.

Sedan i juli förra året skickar Migrationsverket automatiskt över uppgifter på personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Bland annat är det information som namn, medborgarskap och födelsedatum på personer. Syftet är att lättare hitta personer som kan utgöra ett säkerhetshot mot Sverige.

Fram till och med maj i år hade Säkerhetspolisen fått in uppgifter från 190 000 ärenden. Av dessa har Säkerhetspolisen valt att gå vidare med utredning av 200 personer.

– Vi har fått 200 träffar som är sådana att Säkerhetspolisen går vidare med dem enbart utifrån den här dragningen, säger Oskar Ekblad.

Fokus just nu är kontraterrorarbete, framför allt med de sökandegrupper man har, fortsätter Ekblad.

I Migrationsverkets egna utredningar ställs frågor om exempelvis militärtjänst och om personer har varit politiskt aktiva. Det kan leda till att personer senare utreds av Säpo, men de frågorna ställs av Migrationsverket först i ett senare skede.

Med de automatiska kontrollerna kan eventuella säkerhetshot upptäckas tidigare, menar man.