KRIMINALITET. Svensk handel slår larm om hot och stölder. Kostnaderna är nu lika stora som hela polisbudgeten. – Den inre säkerheten i Sverige är en större och mer akut politisk uppgift än den yttre säkerheten, enligt Pär Bygdeson, Livsmedelshandlarna.

Handeln i Sverige har nu lika stora kostnader för brott som statens totala polisbudget –  22 miljarder kronor per år, enligt beräkningar som Livsmedelshandlarna gjort. Det skriver  Pär Bygdeson, vd.

– Det är kostnader för rena stölder, kameraövervakning, väktare, system för att hantera kontanter och sjukskrivningar av personal till följd av att de utsatts för brott.

Bygdesson berättar om en alltmer ohållbar verklighet. Det handlar om ”gäng” som stjäl och hotar personalen.

Några exempel:

”Markaryd 2017. En butik har stora problem med ett gäng som dagligen stjäl, hotar och trakasserar personalen. Butiken ringer polisen men får oftast inte någon hjälp utan är lämnade ensamma med gänget. Efter ett tag får butiken ett vitesförläggande på 50 000 kronor från Arbetsmiljöverket för att man inte kan tillhandahålla en trygg arbetsmiljö för personalen.

Stockholm 2017. En butik har problem med några personer som löpande stjäl och beter sig hotfullt mot personalen. Butiken tar kontakt med ett vaktbolag för att få hjälp. Skyddsombudet på vaktbolaget konstaterar att det är för farligt för väktarna att arbeta i denna butik och att de inte kan ta uppdraget.

Göteborg 2017. En butik har en person som sitter och tigger vid entrén varje dag. Samma person går regelbundet in i butiken för att stjäla mat och dryck som denne sedan äter. Polisen tar inte emot anmälan med hänvisning till Riksåklagaren som säger att stölder under 60 kronor inte ska beivras. Butiken har själv inga möjligheter att göra något utan tvingas acceptera detta.”

Stamkunder vågar inte
Det finns butiker där stamkunderna inte längre kommer för att centrumet känns otryggt på kvällarna och har börjat handla på nätet istället.

Bygdeson hävdar att rättsväsendet är i otakt med samtiden och att det brister i flera led.

– Lagarna vad gäller stölder, hot och trakasserier är anpassade till en tid där hade hade en bra social kontroll och där även merparten av de kriminella ville vara en del av samhället.

Brutet kontrakt
Utvecklingen kan inte fortsätta, och leder till ett brutet samhällskontrakt och korruption, skriver Bygdeson.

– Människor och företag som inte får hjälp av staten att skydda sig mot de kriminella måste hitta på lösningar själva. Det är i alla lägen en sämre lösning än att rättsväsendet gör sitt jobb, det vill säga beskyddar dem som betalar in skatterna till det gemensamma.

Gängen farliga
Han påpekar att på Folk och Försvars Rikskonferens förra veckan var slutsatsen att den inre säkerheten i Sverige är en större och mer akut politisk uppgift än den yttre säkerheten. Främst lyfter man fram gängen som är våldsamma och farliga.

Vädjar till regeringen
Pär Bygdeson vill inte höra mer löften om fler poliser utan vill att justitieminister Morgan Johansson (S) ser över lagstiftningen och föreslår ”att se över behovet av jourdomstolar, möjligheten att omvandla obetalda böter till fängelse, ge butiker rätt att portförbjuda personer som upprepade gånger stulit och hotat, samt göra en grundlig översyn hur stöldligor från andra länder ska hanteras.”

– Det ska inte vara så som en handlare i Luleå konstaterade att det är konstigt att de ryska stöldligorna gör sig omaket att köra genom hela Finland för att begå brotten i Sverige och sedan köra hela vägen hem igen. Det är en kalkylerande brottslighet som väljer risk mot förtjänst och det är därför de väljer Sverige.