Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den preliminära statistiken över anmälda brott 2018. Alla brottskategorier ökar utom stöld, men istället ökar bedrägerierna mest av alla brott. Antalet anmälda våldtäkter har ökat med åtta procent på ett år. Över en tioårsperiod har våldtäkterna ökat med 33 procent.

Under 2018 anmäldes totalt cirka 1,54 miljoner brott vilket är 34.800 fler (+3%) anmälda brott jämfört med året innan.

Enligt statistiken ökade antalet anmälda våldtäkter under 2018 med 614 brott till 7.840 (+8 %). Mest ökar våldtäkter mot barn (0-17 år), som uppgick till 3.420 anmälda brott (+13%).

Samtidigt har de lindrigare brottet sexuellt ofredande minskat (−3 %). Antalet anmälda brott om sexuellt ofredande mot kvinnor över 18 år minskade till 5.050 (−5 %), medan antalet brott om sexuellt ofredande mot män över 18 år ökade, till 449 (+8 %). Anmälningar om sexuellt ofredande mot barn 0-17 år minskade till 4.200 (−1 %).

Stölder är den klart största brottskategorin med 445.000 anmälda brott, minskade (-8%). Men samtidigt ökade bedrägerierna kraftigt till 259.000 (+28%).

Brå redogör inte nu för det dödliga våldet under 2018 i den preliminära statistiken. För 2017 konstaterades 113 fall av dödligt våld i Sverige, vilket var en ökning (+6%). Antalet fall 2017 var den högsta nivån av konstaterade fall av dödligt våld sedan 2002, då Brå började ta fram statistiken.

När det gäller dödskjutningar uppger Polisen att de i fjol nådde en ny toppnivå i Sverige, med totalt 44 offer. Det tidigare rekordet från året innan, 2017, var 43 mord. Åren 2015 och 2016 var dödskjutningarna 28 per år. Dessförinnan under 20 mord per år, och före 2011 var de 10 eller färre.