Det har tidigare rapporterats i media om att renoveringskostnaderna blivit stora i Hjortenbergsbadet i Nyköping, men inte om att badhuset infört könsseparata relaxtider.  

Badhuset har infört speciella relaxtider där kvinnor och män hålls separerade, rapporterar Nyhetsbyrån. På tisdagar är relaxen öppen för enbart män mellan klockan 18 till 21. Samma tider gäller på torsdagar, men då får enbart kvinnor vistas i badhusets relaxutrymmen.

Hjortenbergsbadet, som erbjuder både inomhus- och utomhusbad, ligger vid bostadsområdet Brandkärr som i en rapport beställd av Nyköpings kommun pekats ut som ett radikaliserat område.

Nyköpings kommun äger badhuset men bolaget Medley AB, som är en ledande aktör i bad- och friskvårdsbranschen i Sverige, hyr fastigheten genom ett avtal med Nyköpings kommun. 

Men ansvarig politiker säger sig inte känna till att könsseparat verksamhet införts.

– Vi har ingått ett så kallat tjänstekoncessionsavtal mellan kommunen och Medley AB. Jag ska höra av mig till verksamhetschefen på Medley angående detta avtal och återkomma om badhuset uppfyller kraven om jämställdhet, säger Karina Josevski (MP) ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Nyköping.

Inte heller kommunfullmäktiges ordförande Carl-Åke Andersson (S) känner till att badhuset infört könsseparata relaxtider.

– Detta visste jag inget om. Kommunen driver inte badhuset, utan verksamheten ligger ute på entreprenad. Jag hänvisar till ordförande i kultur- och fritidsnämnden som har bättre koll på hur avtalet är utformat. Min mening är att badhuset inklusive relax bör vara öppet för alla under ordinarie öppettider, säger Carl-Åke Andersson till Nyhetsbyrån.

Bolaget Medley driver cirka 30 badanläggningar fördelade på 21 kommuner runt om i landet. Nyhetsbyrån har ringt runt till flera av Medleys anläggningar för att höra om fler badhus infört könsseparata relaxtider, men det verkade inte förekomma på alla badhus.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har i tidigare utredning kommit fram till att generellt är separata badtider diskriminerande.