TERRORISM. ”Det är väldigt sannolikt att terrorister kommer att utföra attacker i Sverige”, skriver brittiska UD i en uppdatering på sin hemsida. Man uppmanar medborgare som vistas i Sverige att vara väldigt vaksamma. Samtidigt har en ny rapport kartlagt 785 centrala islamistiska extremister i Sverige.  

Storbritanniens utrikesdepartement uppdaterade på tisdagen sin terrorvarning för Sverige. ”Attackerna kan vara urskillningslösa, och kan utföras på offentliga platser där turister vistas. Det finns ett utökat terrorhot globalt mot brittiska intressen och brittiska medborgare, från både grupper och enskilda, motiverade av konflikten i Syrien och Irak, skriver UD och uppmanar medborgarna att vara vaksamma.

Det finns ingen liknande uppdaterad terrorvarning mot något av de övriga nordiska länderna av Storbritannien. Sverige är också det land i Norden som har högst varning. Försök till terrordåd anses vara ”väldigt sannolika”, medan terrordåd i Norge och Danmark anses vara ”sannolika” och de varningarna ligger kvar sedan tidigare. Storbritannien har lägre varningar för Finland och Island, där de skriver att attacker inte kan uteslutas.

Säpo inte höjt
Svenska Säkerhetspolisen har däremot inte höjt bedömningen av terrorhot mot Sverige från islamistiskt motiverad terrorism i Sverige, som ligger kvar på en nivå tre på den femgradiga skalan. Nivå tre bedöms dock utgöra ett förhöjt hot.

Tusentals islamister
Tidigare har Säpo sagt att det finns omkring 2 000 personer som kan kopplas till islamistisk extremism. En siffra som bara ett decennium tidigare var några hundra.

Enligt en ny rapportVåldsbejakande extremism och organiserad brottslighet, som bygger på data från Säpo och Polismyndigheten, finns 785 personer centrala personer som kan kopplas till de islamistiska extremistmiljöerna. Mörkertalet kan dock vara stort.

– Antalet individer som finns inom de våldsbejakande extremistiska miljöerna i Sverige har ökat väsentligt under senare år. Vi har gått från att tala i termer av hundratals till tusentals. Det här är en utveckling som pågått under närmare tio år och även om det rör sig om ett fåtal personer, sett till hela samhället, så är det förstås oroväckande att antalet personer som tycker det är rätt att begå brott i syfte att ändra samhällsordningen ökar, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker vid Säkerhetspolisen.

Majoriteten är födda utomlands och 13,5 procent är kvinnor, vilket kan tyckas vara en hög andel, men som inte förvånar utredarna, då många som åkte på terrorresor var kvinnor.

Kopplingar organiserad brottslighet
I rapporten visas även att islamistisk extremism överlappar många andra typer av organiserad brottslighet. Intervjuer med avhoppare indikerar två saker:

– Dels att islamistisk extremism kan finansieras genom brottslig verksamhet, exempelvis rån eller häleri, som innefattar länkar till andra brottsliga aktörer. Dels att individer i de här miljöerna tidigare varit aktiva i olika former av kriminella nätverk, enligt kriminologen Christoffer Carlsson.

Av extremisterna är 71,7 procent är födda utomlands. 26,4 procent är födda i Sverige och har en eller två föräldrar som är födda utomlands. 1,9 procent är födda i Sverige och har två föräldrar som är födda i Sverige.