Svenska Dagbladet avslöjar hur myndigheter låter bli att publicera den rapport om vad ett stopp för kalkbrytning på Gotland skulle innebära för svenskt byggande, efter påtryckningar från regeringen.

Tidningens ledarskribent Peter Wennblad har granskat mejlväxling mellan de två myndigheter som genomfört utredningen, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Boverket. Samtidigt som de tänkt lämna över slutrapporten till regeringen hade deras kommunikatörer tänkt publicera pressmeddelande och offentliggöra rapporten.

Men plötsligt ändrar man sig. Man ska inte ge någon uppmärksamhet alls till rapporten och inte ens lägga ut den på hemsidan – på grund av ”önskemål från departementet”.

Nyheten är att regeringskansliet bett myndigheter att ändra sina planer, och inte publicera en rapport med stort allmänintresse. Och att myndigheterna går med på det.

Stark kritik mot mörkläggning

Kritiken växer efter uppgifter om att näringsdepartementet utövat påtryckning för att en rapport om Cementa inte skulle publiceras. Nu kallas miljöminister Per Bolund (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) till riksdagens näringsutskott för att lägga korten på bordet. Baylan svarar att han är ”förvånad över det höga tonläget”.

SGU:s kommunikationschef Åse Westberg säger att det funnits ”önskemål att ge en viss avvaktan i det hela”, men att det inte har varit av politisk hänsyn. I stället har det handlat om att både myndigheter och regering ska få förutsättningar att kunna svara på frågor från media.

Men faktum är att rapporten inte diarieförs på Boverket förrän SvD avslöjar att den har mörklagts. Det bryter mot reglerna för myndigheter att inte diarieföra handlingar.

*
Se mer om cementkrisen i Samtiden: SVENSK CEMENTPRODUKTION KAN INTE ERSÄTTAS PÅ FLERA ÅR (13 aug), BETONGSTOPP HOTAR BOBYGGANDE OCH HUNDRATUSENTALS JOBB (17 juli)