Nu varnar regeringens egna konsulter för att det kan ta lång tid innan en fungerande cementimport är på plats, om man stänger ner tillverkningen på Gotland.

På uppdrag av Näringsdepartementet har konsultbolaget Ramboll analyserat förutsättningarna för att ersätta inhemsk produktion av cement med import av kalksten, klinker och/eller cement.

Tidigast om fyra år kan den inhemska produktionen effektivt ersättas – dock till högre kostnad och större risk för miljöpåverkan.

Nedläggning av Cementa ger sämre miljö

I oktober kan den svenska cementförsörjningen från Slite på Gotland stoppas, eftersom miljödomstol inte givit nytt tillstånd att bryta kalk. Påverkan på lokala vattentillgången är inte tillräckligt utredd menar domstolen.

Men miljöpåverkan av att stänga ner tillverkningen på Gotland för att med långväga transporter importera tonvis med cement får också stor miljö- och klimatpåverkan. Konsulterna bedömer att såväl kostnader för cement som miljöpåverkan blir högre på medellång sikt vid ett importalternativ jämfört med inhemsk produktion.

Stopp under lång tid

Dessutom kommer det att ta lång tid innan utrikes leveranser med långväga transporter av så stora volymer kan ordnas.

”Detta beror framför allt på begränsad tillgång, logistiska utmaningar samt långa ledtider för testning och prövning”, heter det i rapporten som TT tagit del av.

Med hjälp av branschkunniga, myndigheter, forskare och andra experter har Ramboll berört många tänkbara scenarier. Utredningen visar att möjligheterna att ersätta den förlorade produktionen i Slite med import är ytterst begränsade.

Om ett år kan viss import ske. Om två till tre år bedöms tillgången på kalksten, klinker och cement vara bättre, skriver bolaget.

”Däremot bedöms vissa utmaningar kopplat till logistik och en kontinuerlig cementförsörjning kvarstå”.

Sårbarhet utan egen cementtillverkning

Rapporten bedömer också andra effekter för samhället av att stänga cementtillverkningen på Gotland som idag står för 70-80 procent av all cement som ingår i betong som används i Sverige – för byggande av nya bostäder, för underhåll och nybyggnad av vägar och järnvägar och inte minst i gruvorna. LKAB är största enskilda kund och skulle få stoppa gruvbrytningen utan cementleveranser.

”Därför bör den övergripande frågeställningen om hur Sverige ska säkra en tillförlitlig cementförsörjning undersökas utifrån ett systemperspektiv”, skriver konsulterna i rapporten.

Det finns alltså allvarliga samhällsproblem med att stänga ner i Slite. Utlandsberoendet ökar och miljö- och klimatpåverkan riskerar att bli mer negativ än att fortsätta brytningen på Gotland.