Miljööverdomstolen avslår bolaget Cementas ansökan om att fortsätta att utvidga sin verksamhet på Gotland. Det kan leda till att hundratusentals jobb försvinner, bostadsbyggande stoppas liksom investeringar i infrastruktur i Sverige.

Cementa är den enda tillverkaren av cement i Sverige med produktion i Skövde och i Slite på Gotland. Miljölagarna kan nu innebära totalt byggstopp för nya bostäder och infrastruktur som Förbifart Stockholm och järnvägsinvesteringar.

– Cirka 75 procent av den cement som används i Sverige produceras idag i Slite. Cementas andra fabrik i Skövde går på full kapacitet och har inte möjlighet att ta hand om ytterligare tillverkning, säger Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong till branschtidskriften Betong.

Det är omöjligt för svensk betongindustri att snabbt ställa om produktionen om det blir ett produktionsstopp på Gotland.

Import inget alternativ

– Alltför många tror att det bara är att ersätta cementet från Slite med importerat cement. Men det är inte så enkelt, det finns ingen lösning inom överskådlig tid och att byta till 100 procent kan ta flera år att få på plats, säger Löfsjögård.

Schwenk står för den största importen i Sverige idag och har cirka 10-15 procent av marknaden. Men tillgången på cement från grannländerna är starkt begränsad och även på europeisk nivå finns ingen kapacitet att ersätta bortfallet från Slitefabriken.

Den tillverkning som finns utomlands uppfyller inte de tekniska och funktionella krav som ställs i Sverige. Utländsk betong har för dålig kvalitet.

Dessutom är inte hamnar, terminaler, depåer och logistikkedjor anpassade för en kraftigt ökad import av betong.

Hundratusentals jobb är i fara

Cementbristen kan komma att leda till stora varsel av personal.

– Varsel kan komma redan efter sommaren. Leverantörer av delmaterial som ballast och tillsatsmedel, företag som monterar betongplattor, betongpumpningsföretag och aktörer direkt kopplade till betongtillverkning kommer även de att påverkas i stor utsträckning, säger Malin Löfsjögård.

Dessutom varnar Byggföretagen om att det kan försvinna upp till 400.000 arbetstillfällen om byggandet i Sverige stannar av på grund av betongbrist.

Detta får nu byggbranschen att kräva ett skyndsamt möte med regeringen tillsammans med Byggnads, IF Metall, Industriarbetsgivarna.

Redan i november blir det byggstopp för 3 av 4 nya planerade bostäder. Flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjas.

– Läget är mycket allvarligt. Sverige står inför ett omfattande byggstopp. Cementbristen kommer att få omfattande konsekvenser för svensk ekonomi och sysselsättning”, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.

Vad är bäst för miljön?

Branschtidningen påpekar att Slite är en av Europas modernaste och klimatmässigt bästa cementtillverkningsanläggningar. Cementa har också en plan för att utveckla Slitfabriken att bli världens första klimatneutrala cementfabrik till 2030. Om domstolens beslut står sig och fabriken tvingas stänga blir det alltså inköp av betong, om den alls blir möjlig, av sämre miljökvalitet. Lägg därtill utlandstransporternas skadliga miljöpåverkan.

Ett miljöbeslut kan alltså leda till kraftigt försämrad miljö.

Regeringen måste gripa in

Miljööverdomstolens beslut måste rivas upp. Miljöärenden som detta är inga brottmål utan bedömningar av stelbenta politiska regelverk kring miljöpolitik. Smålandsposten påpekar att S/MP-regeringen grep in sedan Miljööverdomstolen godkänt tillstånd till Preem att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil förra året. Regeringen hotade att upphäva domstolens beslut, ett hot som fick företaget att dra tillbaka planerna på utbyggnad.

Därför är det rimligt att regeringen nu går in och godkänner Cementas ansökan, även om domstolen kommit till annat beslut.

”Regeringen har faktiskt rätten att ingripa i miljömål som det här. I en rättsstat förutsätts domstolarna vara självständiga och deras beslut stå sig oavsett vad politiker tycker. I miljöfrågor gör man dock undantag”, konstaterar Smålandsposten. ”Regeringen har pratat om en nyindustrialisering av Sverige. Men den regerar snarare över en avindustrialisering.”