Den slutliga omröstningen om EU:s gemensamma återhämtningsfond i finska riksdagen skjuts troligen upp till nästa vecka. Om Finland fäller fonden står Bryssel maktlöst.

ANALYS. Meningen var att finska riksdagen skulle röstat om EU:s återhämtningsfond och sjuårsbudget denna vecka, men under tisdagen debatterades fonden i 15 timmar i sträck och idag har debatten fortsatt.

Oppositionen starkt kritisk

Även under den andra debattdagen var frågorna många om huruvida återhämtningsfonden verkligen är en engångsföreteelse eller inte. Såväl Sannfinländarna som Kristdemokraterna är skeptiska till det, rapporterar Hufvudstadsbladet.

Sannfinländarna kommer inte att godkänna paketet. Partiet anser att återhämtningsfonden skulle innebära ett steg mot en förbundsstat.

Kristdemokraterna håller också fast vid att fonden inte borde bli verklighet. Partiet beklagar att man slagit ihop beslut om fonden med sjuårsbudgeten.

Samlingspartiet avgör

Allt hänger på om tillräckligt många i Samlingspartiet, som brukar beskrivas som Moderaterna motsvarighet i Finland, röstar nej till coronafonden. Partiet bestämde först att lägga ned sina röster och därmed släppa igenom EU-paketet. Detta fick kritik, därför ändrade man sig och ledamöterna är fria att rösta enligt egen övertygelse.

Om hälften av Samlingspartiets 38 ledamöter röstar nej och andra hälften lägger ner, kommer Finland att stoppa den gigantiska återhämtningsfonden. EU-reglerna kräver att alla parlament godkänner budget och fonden i ett beslut.

Flera av Samlingspartiets ledamöter har sagt att de ska rösta nej, eftersom S-regeringen inte förklarat hur fonden påverkar EU som union. Med fonden börjar EU låna upp gemensamt, något man aldrig gjort förut. Dessutom tas ett första steg till EU-beskattning, något som inte diskuterats principiellt.

*

Se mer i Samtiden: Finland kan stoppa miljarderna till EU-fond (7 maj), Finland kan fälla EU:s coronafond (28 april).