S-regeringen i Finland vill godkänna EU:s ”återhämtningsfond” på 750 miljarder euro. Riksdagen röstar nästa vecka. Om det borgerliga Samlingspartiets ledamöter röstar nej tillsammans med Sannfinländarna faller hela EU:s planerade fond.

Samlingspartiet, som är Finlands motsvarighet till Moderaterna, bestämde först att de skulle lägga ner sina röster när finska riksdagen beslutar om EU:s budget och coronafond i nästa vecka. Om partiets alla ledamöter gör det, går EU-paketet igenom och godkänns.

Men beslutet väckte stark intern kritik. Nu har partiet ändrat sig. Istället för att ha en partilinje där man lägger ner rösterna, får partiets ledamöter själva avgöra hur de ska rösta om EU-paketet.

Enligt gruppledaren Kai Mykkänen är majoriteten av riksdagsgruppens medlemmar redo att rösta för fonden, men det finns också de som kommer att rösta mot den, rapporterar Hufvudstadsbladet.

Två av Samlingspartiets riksdagsledamöter, Janne Heikkinen och Wille Rydman, var tidigt ute med att de tänker rösta emot återhämtningsfonden. (Se mer i Samtiden här.)

För att hela EU-paketet ska falla krävs att ytterligare 15 ledamöter från Samlingspartiet röstar nej tillsammans med de andra två oppositionspartierna, Sannfinländarna och Kristdemokraterna.

Se inslag i Riks om Finlands val: