Idag har Jimmie Åkesson (SD) svarat på statsbudgetförslaget från finansminister Magdalena Andersson (S) när det gäller rättsväsendet 2021.

Vi har ju ofta hört justitieminister Morgan Johansson (S) tala om att det ska bli fler poliser. Detta trots att antalet minskat under hans tid vid makten.

När Morgan tillträdde 2014 hade Sverige 206 poliser per 100.000 invånare. Under hans tid som justitieminister har antalet sjunkit till 198 poliser per 100.000 invånare år 2019, som Samtiden rapporterat tidigare. Ett minskning med fyra procent.

Vad värre är, Sverige hade redan innan mycket färre poliser än i övriga Europa. Snittet i Europa är 318 poliser per 100.000 invånare.

Låg polistäthet och stor invandring från våldsbenägna kulturer har visat sig vara vägen till stor otrygghet.

Åkesson vill rätta till bristerna

Inför nästa veckas budgetpresentation aviserar Jimmie Åkesson redan idag att partiet föreslår drygt 11 miljarder kronor mer än regeringen för att öka tryggheten och stärka rättsväsendet under nästa år.

Det är en kraftig ökning med 25 procent jämfört med regeringens 41 miljarder kr för polis och kriminalvård.

Den största posten – 2,6 miljarder – går till Polismyndigheten, främst till högre löner men också för investeringar i exempelvis kameraövervakning och annat material. Dessutom vill SD satsa 1,5 miljard extra på polisutbildningen, bland annat ska studenterna få betalt för att gå utbildningen.

Partiet vill också fördubbla anstaltsplatserna till 2028 genom att bygga ut häkten och fängelser. Man vill också hyra in sig i utländska fängelser, undersöka privata alternativ och öka kapaciteten på befintliga anstalter. Nästa år handlar det om 2,2 miljarder och totalt 7,9 miljarder över tre år.

– Det är ett skriande behov, och det är inget som kommer att avta, säger SD-ledaren Jimmie Åkesson på pressträff, rapporterar TT.

Pengar på riktigt

Det är förtroendeingivande när en partiledare som uttalar sig om statsbudgeten håller sig till miljardbelopp. Då är det pengar på riktigt.

Annars är det en ful ovana partier har att tala om några enskilda miljoner kronor i ”satsningar”. Då blir det löjligt. Hela budgetens anslag för 2021 uppgår till 1.165 miljarder kronor. En miljard är alltså bara 0,8 promille av hela budgeten. Den som i budgetsammanhang talar om mindre siffror än en miljard har ingen koll på nollorna, utan är en själv.

Nu är ju pengar endast en förutsättning för att uppnå ett politiskt mål. För att pengarna ska göra nytta måste de användas effektivt och det måste finnas ett ledarskap i statsapparaten som förstår att uppnå målen. Tyvärr är bristerna på de två senast nämnda punkterna katastrofala. Staten blir allt sämre på att göra det den ska, medan miljarderna rinner iväg till sådant som inte varit avsett.

Detta är fundamentalt. Skälet till att svenska folket varit beredda att betala höga skatter är att vi haft förtroende för att pengarna används effektivt. Där skiljer sig Sverige från de flesta andra länder där medborgarna utgår från att politiker förskingrar skattemedel och stoppar dem i egen ficka.

Om staten allt sämre förmår upprätthålla trygghet, effektivitet och jämlikhet, kommer viljan att betala skatt att snabbt sjunka. Vi har som medborgare en självklar rätt att, likt Leif Östling, fråga oss: ”Vad fan får vi för pengarna?”