Sverige hamnar fyra från slutet på en lista över polistätheten i EU, enligt Eurostat. För att nå toppen behöver poliskåren öka två och en halv gånger.

Antalet poliser blir färre i förhållande till befolkningen. I Sverige är den nu nere i 203 poliser per 100.000 invånare, enligt ny rapport från Euorstat.

Också i Europa minskar polistätheten Det var 3,4 procent färre poliser i unionen år 2016 jämfört med år 2009. 

Samtidigt är det stora skillnader mellan länderna. EU-snittet ligger på 318 poliser per 100.000 invånare. Sverige skulle behöva öka sin polisstyrka med mer än 50 procent för att komma upp till genomsnittet i Europa.

Flest poliser har Cypern, Malta, Kroatien och Grekland. För att nå deras nivå på omkring 500 poliser per 100.000 invånare skulle Sverige behöva öka sin poliskår med 250 procent. Från idag cirka 20.000 till 50.000 poliser.

De få länder som har lägre polistäthet har samtidigt betydligt mindre invandring än Sverige: Danmark, Finland och Ungern. 

Poliser per 100.000 invånare. Källa: Eurostat.