S-regeringen hävdar att man utbildar och anställer fler poliser. Problemet är att det sker i mycket långsammare takt än invandringen ökar. Sverige har en rekordlåg polistäthet, bland de lägsta i hela Europa.

Justitieminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Mikael Damberg (S) brukar hävda att regeringen för en politik som ökar antalet poliser. Senast idag sa Damberg det i P1-morgon. Men det är ett falskt budskap.

Antalet poliser har minskat sedan 2010

Jämfört med år 2010 hade Sverige 2019 åtta (8) procent färre poliser per 100.000 invånare. Under 10-talet har alltså poliskåren minskat med nästan en tiondel.

För tio år sedan fanns 216 poliser per 100.000 invånare. Förra året var polistätheten 198 poliser per 100.000 invånare.

Hur kan Damberg då hävda något annat? Jo, därför att han paradoxalt nog ”glömmer bort” den enorma invandringen. Utan invandringen under 10-talet hade Damberg haft rätt. Då ligger polistätheten still. Antalet poliser är då 131 stycken fler 2019 än 2010.

Källa: Polisen och SCB befolkningsstatistik.

Men om man, som både alliansregeringen och S-regeringen gjort, låter 100.000 nya migranter komma till Sverige varje år, betyder det att man måste öka poliskåren med över 200 poliser årligen för att polistätheten inte ska minska.

Enkel matematik, som varken Morgan Johansson eller Mikael Damberg klarar av.

I verkligheten har polistätheten alltså minskat under 10-talet även om antalet poliser varit ungefär oförändrat.

Lägst polistäthet i Europa

Men även 216 poliser per 100.000 invånare var lågt jämfört med andra länder. EU-snittet ligger på 318, alltså 50 procent högre än Sverige. Länder som Italien och Spanien ligger ännu mycket högre – de länder som Sverige nu genom den nya krisfonden i EU ska skicka våra skattepengar till.

De beslut som både alliansregeringen och den nuvarande regeringen fattat om polisen i landet är en katastrof för svenska folkets trygghet och säkerhet. Den ger fritt spelrum för kriminella gäng att flytta fram positionerna och skapa en kultur där ingen vågar vittna.

Det är skamligt när Morgan Johansson (S), i samband med att en 12-årig flicka sköts ihjäl, lättvindig krävde att folk ska träda fram och vittna. Det är ju han som sett till att gängen kunnat ta makten över svenska torg och gator. Det är hans fel att allt färre vågar vittna.

Sverige behöver en regering som tar polisfrågan på allvar. Det finns inga skäl till att Sverige ska ha lägre polistäthet än europeiska genomsnittet. Särskilt inte sedan så många invandrat från kulturer där våldskapital ger stor makt.

*

Se mer: Polistätheten i botten och Många poliser fortsätter lämna kåren.