Sverige har flest fattigpensionärer i Norden. En förklaring är att staten saknar pengar när de kriminella släktbaserade nätverken tömt statskassan genom bidragsfusk.

I Sverige riskerade 16 procent av landets pensionärer ett liv i fattigdom år 2017. Tio år tidigare var andelen 10 procent. Därmed har Sverige den största andelen av alla nordiska länder. På dessa tio år har Sverige gått från att ha lägst andel pensionärer med risk för fattigdom till att nu ha den högsta i Norden.

För pensionärer 75 år eller äldre blir siffrorna de än mer dramatiska. Medan risk för fattigdom minskat i övriga Norden har den ökat till 23 procent i Sverige. Allt enligt statistik från Eurostat.

Varför försämras välfärden för våra äldre? En viktig förklaring är att organiserade släktnätverk systematiskt tömmer svenska staten på bidragspengar genom bedrägerier och fusk.

Hälften av bidragen är fusk

Åklagaren Björn Rosenlöf skriver idag i debattartikel att han ”skulle bli mycket förvånad om assistansfusket understiger 50 procent av all utbetald ersättning”. 

Denna assistansersättning ska utgå till personer som har varaktig funktionsnedsättning och behöver personlig assistans för att klara sin vardag. Kostnaderna för denna välfärdsreform har ökat kraftigt. Från tre miljarder kronor då den infördes 1994, till 26 miljarder kronor år 2019.

Om hälften är fusk betyder det att 13 miljarder kronor varje år förskingras enbart från assistansersättningen.

Det kan jämföras med att S-regeringen i statsbudgeten för 2021 föreslår att pensionerna ska höjas med 6 miljarder kronor om året, vilket ger 600 kr/månaden för dem som har lägre pension än 17.000 kr/mån.

Bara fusket med assistansersättningen skulle alltså kunna ge dubbelt så mycket – 1.200 kr mer i månaden för dem med låga pensioner.

Välfärden urholkas av klanernas fusk

Det är talande att de styrande partierna inte gör något åt situationen, och låter släktbaserade kriminella nätverk tömma statskassan. På detta sätt gynnar man dem med utländsk bakgrund framför dem som ärligt har arbetat hela sitt liv.

Socialdemokraterna har naturligtvis inte gjort det medvetet, men eftersom man anser det vara rasism att inte gynna dem med utländsk bakgrund sätter man systematiskt svenska pensionärer i andra hand.

Det är en politik som leder till den svenska välfärdsstatens sammanbrott.

Landet behöver en ny regering som vågar ta itu med gängen, klanerna och all organiserad brottslighet. De här individerna ska kastas ur landet, så att statens medel kan användas för att höja pensionerna för hederligt folk som arbetat hela sitt liv.