Ny statistik visar att fler svenska pensionärer är fattiga än i andra länder. Hundratusentals pensionär ligger under gränsen för fattigdomsrisk i Sverige, mer än snittet i Europa.

Med uppgifter från statistikorganet Eurostat för 2017 har Expressen/Dina Pengar publicerat sammanställningar som visar att Sverige behandlar pensionärer sämre än alla andra länder i Europa. Var sjätte pensionär, eller 312 000 äldre svenskar, ligger under gränsen för fattigdomsrisk.

När liknande mätning gjordes 2006 hade Sverige lägst andel 65-åringar eller äldre på fel sida gränsen för fattigdomsrisk, i jämförelse med våra nordiska grannländer. I dag är det tvärtom, Sverige har flest fattiga.

– Man undrar hur det kommer sig att politikerna låtit detta ske? Det är upprörande att man inte reagerat, säger Eva Eriksson på SPF Seniorerna.

Pensionerna har inte höjts i samma takt som priserna på mat och hyror ökat. Inte heller har skatter sänkts och bidrag höjts.

Gränsen som EU utgår från baseras på hur många äldre som lever på 60 procent eller mindre av respektive lands medianinkomst. I Sverige går inkomstgränsen för att löpa risk för fattigdom vid 12.000 kronor i månaden.

Hela 15,8 procent av landets pensionärer över 65 år löper idag risk för ett liv i fattigdom. 2007 var andelen 9,9 procent. Och situationen är den klart värsta och största andelen av alla nordiska länder. Sverige på drygt tio år gått från att ha lägst andel pensionärer med risk för fattigdom till att nu ha den högsta i Norden.

– Det är väldigt upprörande. Vi har pekat på detta år efter år, att det finns en sådan här skillnad mellan de nordiska länderna, säger Eva Eriksson.

I Finland har man halverat gruppen av äldre (65+) som riskerar fattigdom på samma tidsperiod. Norge och Danmark hade länge procentuellt fler äldre i riskgruppen än i Sverige. Lägst nivåer har Island, med reservation för att 2017 års siffror inte redovisats, 2016 låg man på låga 5,9 procent.

Totalt handlar det om 312.000 svenskar som är 65 år eller äldre som hamnar på fel sida av inkomstgränsen. Det innebär att nästan var sjätte pensionär har oroväckande låga inkomster.

När man granskar villkoren för de som är 75 år eller äldre blir de än mer dramatiska. 22,8 procent i den här gruppen hamnar i riskgruppen för fattigdom i Sverige, vilket kan jämföras med Danmark där 15,4 procent hamnar i riskzonen. Här har dock andelen inte vuxit över åren.

Statistiken för 2017 visar också att kvinnor är överrepresenterade i riskgruppen: 20 procent av alla kvinnor, jämfört med 11 procent bland männen.

Var femte kvinnlig svensk pensionär löper alltså risk för fattigdom.

– Ofta är det kvinnor som jobbat hela sitt liv, exempelvis inom vården, som hamnar här, säger Eva Eriksson.

Som representant för SPF Seniorerna möter Eva Eriksson dagligen pensionärer runt om i landet.

– Det är pensionärer med olika inkomster men som har en sak gemensamt och det är att de är jättearga över hur det blivit för äldre i Sverige, säger hon till Expressen.