Muslimska Römosseskolan i Göteborg utvidgar i höst sin verksamhet trots att tillstånd för att starta utbildningen gick ut redan 2017. 

Sedan Vetenskapsskolan stängdes av Skolinspektionen, efter att kopplingar till islamistisk extremism avslöjats, har Römosseskolan tagit över lokalerna.

Den drivs av den förre M-riksdagsmannen Abdirizak Waberi, som tagits i förvar av Säkerhetspolisen då det finns misstankar om att han ska utgöra ett hot mot rikets säkerhet.

På skolans hemsida står det att eleverna på den muslimska skolan ska få tid till att be, få halalslaktat kött samt att man har islamundervisning i skolan. 

Könsuppdelad undervisning i 22 år

Skolan har kritiserats från flera håll, bland annat efter att det uppdagats att eleverna inte kan välja själva huruvida de vill delta i bönestunderna eller inte. Det har också framkommit att skolan bedrivit könsuppdelad undervisning i flera ämnen i 22 år, samt att flickor med menstruation inte varit välkomna till lektionerna. 

Skälet till att skolan istället för att stängas ner kan utvidga sin verksamhet beror på att Skolinspektionens tidigare tillståndsbeslut inte har ett slutdatum.

– Skolinspektionen skrev under 2015-17 ett antal tillståndsbeslut där det inte tillräckligt tydligt framgick att huvudmännen enbart fick öppna skolor under en viss period, säger Fredrika Brickman vid Skolinspektionen till Expressen.

Utvidgning kan inte stoppas

Det finns därmed ingen laglig möjlighet att dra tillbaka tillstånden för att huvudmannen inte hunnit etablera skolan under den villkorade perioden, enligt Skolinspektionen.

När Vetenskapsskolan (på slutet omdömt till Safirskolan) stängdes hänvisade Skolinspektionen till Säkerhetspolisen som konstaterade att det fanns risk att eleverna på skolan kan ”utsättas för radikalisering och rekrytering till miljöer som accepterar våld eller grov brottslighet som metod för politisk förändring”. 

Det har avslöjats att Römosseskolan anställt flera lärare direkt från nedlagda Vetenskapsskolan.

Domstol gav rätt till annan nyetablering

”Föreningen Islamiska skolan”, som driver Römosseskolan, vann 2018 i Kammarrätten mot Borås stad, gällande etablering av en ny skola där. Föreningen hade överklagat Skolinspektionens avslag som byggde på att Borås kommun ansåg att skolan skulle motverka integrationen. Domstolen gav föreningen rätt att starta ändå.

Det är oklart om detta domslut gör det svårare för Skolinspektionen att dra in tillståndet för och därmed stänga Römosseskolan i Göteborg eftersom risk finns att eleverna utsätts för våldsextremistisk påverkan. Just den grund som användes för att stoppa Vetenskapsskolan/Safirskolan.

*

Se tidigare rapportering om Vetenskapsskolan: Krav på stopp för skattemedel till Vetenskapsskolan (12 nov 2019), Vetenskapsskolan stängs – islamister styr verksamheten (9 dec 2019).